DRAMMEN: I 2000 ble Markhus bitt av flått. Den tidligere aktive Strømsgodset-spilleren ble lenket til rullestol og kjempet en lang kamp mot staten for feilbehandling.

Norske leger ga ham diagnosen ALS (amyotrofisk lateralsklerose), en nervesykdom med dødelig utgang. Men Markhus dro til USA, hvor det ble påvist en aktiv borreliainfeksjon og han ble satt på intravenøs antibiotikabehandling.

Eivind Markhus saksøkte staten for feilbehandling i 2007, men tapte saken. Han anket, men vant heller ikke fram i lagmannsretten fire år senere.

Eivind Markhus tok opp kampen mot myndighetene og ble valgt inn i et ekspertutvalg som skulle vurdere hvordan diagnostikk og behandling av borreliose skulle gjennomføres i Norge.

Utvalget, som var satt ned av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, skulle blant annet gi sin anbefaling om når det skal utredes om det er borreliose, om diagnostikken og om behandlingen som bør gis.

Eivind Markhus fylte 52 år 30. desember.

LES OGSÅ: