Over 1.300 narkotikasaker i Sør-Øst politidistrikt så langt i år

Av

For første gang siden 2014 har tallet på narkotikasaker økt sammenlignet med tidligere år.

DEL

I første halvår er det registrert 12.945 narkotikasaker, hvorav 1.347 i  Sør-Øst politidistrikt, som er 8,5 prosent flere saker enn i samme periode i fjor.

Øvrige viktige utviklingstrekk er at hasj stadig oftere blir beslaglagt og har høyere styrkegrad. Det gjøres også hyppigere beslag av store mengder kokain og det opioidholdige legemiddelet tramadol.

Videre fortsetter nedgangen i beslag av nye psykoaktive stoff, mens det store illegale markedet for medikamenter vedvarer.

Kripos bemerker at utviklingen for kokain som vi ser i Norge, følger utviklingen i Europa. Økningen kan knyttes til en historisk høy produksjonskapasitet i Sør-Amerika og et transportregime til Europa som er særdeles godt utviklet og drives av organiserte kriminelle.

– Økningen i opioidholdige legemidler gir grunn til bekymring. Trolig er det illegale markedet for reseptbelagte medikamenter større enn vi har sett tidligere, sier Kari Frey Solvik, som leder seksjonen for narkotikaanalyse i Kripos.

Artikkeltags