BUSKERUD: Gruppen som består av politiet, Nav, Skatteetaten, Arbeidstilsynet kontrollerte nærmere 30 virksomheter og 100 personer som driver med dekkskift. Også kemneren i Drammensregionen deltok.

Firmaene holder i hovedsak til i Drammen, Lier, Røyken, Vikersund, Kongsberg og Hønefoss.

– Vi mener å ha avdekket minst to ulovlige bilverksteder, noe som blir fulgt opp i samarbeid med Statens vegvesen. Enkelte av arbeidslokalene har mangelfull ventilasjon og er ikke egnet som arbeidslokaler for denne type virksomhet, sier Tove Svensli, talsperson for A-krimgruppen.

Her er resultatene etter kontrollene:

 • En person ble bortvist da han ikke hadde lovlig arbeidstillatelse
 • Tre biler ble avskiltet
 • Det ble varslet gebyr på over 100 000 kroner på uriktig eller mangelfull føring av personallistebøker
 • Det ble tatt sikkerhet for skyldig merverdiavgift (mva) i en bil og et hus
 • Flere arbeidere var ikke er registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (AA-registeret).
 • I en virksomhet ble det stanset bruk av uidentifiserbare kjemikalier
 • Det blir opprettet tre bokettersyn på lønnsområdet i etterkant
 • Bruk av tre løftebukker ble stanset i tilknytning til bilverksteder

– Legger ned

A-krimgruppen opplyser at 25 kontrollører deltok i aksjonen. De vil følge opp flere av virksomhetene videre.

− En del av virksomhetene må ta grep for å følge regelverket. Vi ser at virksomheter som har blitt fulgt opp tett av ulike etater begynner å rette seg etter de lover og regler som gjelder, eller de legger ned. I virksomheter som ikke har fått så mange besøk tidligere, avdekker vi flere mangler. Det viser at A-krimgruppas kontroller i arbeidslivet har effekt. Her er det også viktig at folk tipser oss dersom de ser mistenkelige forhold, sier Svensli.

FAKTA OM A-KRIMGRUPPEN:

 • A-krimsenteret i Tønsberg ble åpnet i 2017, et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet i Buskerud, Vestfold og Telemark.
 • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatt sør, Sør-Øst politidistrikt, NAV Kontroll og skatteoppkreverne. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.
 • Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.