De ti jurymedlemmene måtte i dag komme med sine svar:

Burde den den gang 18 år gamle gutten forstått at slaget han traff Jonas Wendelborg Bråten (17) med på hjemme alene-festen tilbake i september i 2013 kunne eller ville føre til døden? Og var det en grov kroppsskade etter lovens forstand?

Dømt igjen

Ved 09.30-tiden trakk juryen seg tilbake fra rettssal fire i Drammen tinghus, og etter en drøy time kom de tilbake med sine svar.

Minst syv av de ti svarte ja på spørsmålene, og dermed er gutten som nå har blitt 20 år dømt også i lagmannsretten.

I januar i år ble 20-åringen dømt til syv års fengsel i Eiker, Modum og Sigdal tingrett. En dom som han anket. 

20-åringen erkjente de faktiske forholdene.  Men han og forsvarer Harald Stabell mener at han ikke kunne forutse at slaget med stettglasset kunne eller ville føre til døden for Jonas, og at straffen som ble satt i tingretten derfor var for streng.

Siden den gang har det blitt innført en ny straffelov. Der 20-åringen tidligere var tiltalt for legemsbeskadigelse med døden til følge, har han nå stått tiltalt for grov kroppsskade. Årsaken til at tiltalen har blitt endret til å følge den nye straffeloven, er at det lovverket åpner for det om endringen kan være gunstig for den tiltalte.

Noe forsvarer Stabell nå håper kan gi 20-åringen en lavere straff.

Hvordan kunne dette skje?

Dermed har den triste saken på nytt blitt rullet opp i sin helhet i lagmannsretten.

Man har nok en gang forsøkt å kartlegge de kaotiske minuttene 21. september for to år siden, men også denne gangen mangler mange biter i puslespillet.

Retten og tilhørerne har siden mandag også denne gangen fått høre at 18-åringen som nå har blitt 20 år ikke husker hva som skjedde.

De pårørende har nok en gang ikke fått de svarene de håpet på.

Straffeutmåling

Men som dommerne i tingretten, mener juryen i lagmannsretten også at gutten burde forstått at slaget ville eller kunne bli dødelig den natten i Hokksund.

Selve rettssaken vil nå fortsette med forandlinger rundt selve straffeutmålingen.

Dermed blir det opp til de tre fagdommerne i saken og fire av jurymedlemmene å bestemme selve straffeutmålingen. Resultatet av dette blir trolig klart neste uke.

Sju års fengsel

Torsdag ettermiddag ble det klart at påtalemakten legger ned påstand om sju års ubetinget fengsel for 20-åringen. Det er like lang straff som han ble dømt til i tingretten.

20-åringens forsvarer Harald Stabell sier i en kommentar at han mener straffen er for høy etter rettspraksis, tilståelsen og tidsforløpet på over to år fra hendelsen til nå.

LES OGSÅ: – Håpet på flere svar