– Her har det vært hogd i 400 år

Artikkelen er over 3 år gammel

Skogsentreprenør Hans Boye Bergan mener at dagens skogsdrift er bærekraftig og ikke raserer tiurleiker og ødelegger artsmangfoldet.