LIER: Lierposten møter fire ivrige initiativtakere til disse planene.

Pål Thomassen i Lier Idrettsråd, Arne Koppergård i Lier IL, Jan Hennum i Lier Idrettsråd og Lier Motorsportklubb og Bjørn Ole Bekkevold i Lier Motorsportklubb har lagt fram grundige planer om hvordan et interkommunalt samarbeid kan være med på å reise et kjempeanlegg ved crossbanen i Leirdalen sydvest for Lierskogen.

– Alle vi har pratet med er i fyr og flamme av disse ideene, sier Jan Hennum til Lierposten.

Tankene er et interkommunalt samarbeid mellom Lier, Røyken og Asker, i forhold til eierskap, økonomi og ikke minst tilfang av aktive utøvere på alle nivåer i alle aldre.

Totalt 11 klubber og idrettslag i Lier, Røyken og Asker har gitt sin anerkjennelse for disse planene.

LES OGSÅ:  Fraråder giganthall på Marienlyst

4,4 kilometer

– Og det er viktig å presisere at formålet med dette er et flerbruksanlegg. Vi har allerede anlegg for crossbanen her, men en utvidelse vil bety tilretteleggelse for flere idretter enn bare ski- og rulleski, sier initiativtakerne, og ramser opp løping, sykkel og orientering som andre idrettsgrener som kan nyte godt av dette anlegget.

Med en foreløpig kostnadsramme på om lag 30 millioner kroner, er ideen at det i første omgang skal legges en 4,4 kilometer lang asfaltert trasé, samt en skiskytterbane øst for crossbanen.

LES OGSÅ: Slik fordeles 65 mill. til idrettsanlegg

Forberedt på motstand

Men så er jo dette kun på idéstadiet foreløpig, dog med klare skisser og kalkulasjoner, og Pål Thomassen er også forberedt på skjær i sjøen og knalltøffe forhandlinger og overbevisninger.

– Arealet der traseen skal gå er kommunalt eid. Og ettersom det ligger innenfor markagrensen, så må dette omreguleres ved neste kommuneplanrevisjon, sier Thomassen.

LES OGSÅ: Møt Buskeruds ferske fylkesrådmann

Politikerne er positive

En annen debatt som vil reises på ny i denne sammenheng blir viltovergangen ved Gjellebekk, hvor deler av anlegget vil komme i konflikt med denne. Høyre-politiker og ordførerkandidat Gunn Cecilie Ringdal er svært positiv til anleggsplanene, men vil mane til forsiktighet med å love noe som helst.

– Vi er veldig positive til forslag som Lier idrettsråd har kommet med, og vil som i mange andre sammenhenger være et ja-parti. Men det vil være useriøst av oss politikere å love dette her og nå uten å diskutere og avklare alle forhold, både til hvor et slikt anlegg skal ligge, eller om stedet er bedre egnet til andre formål, sier Ringdal til Lierposten.

Tonje Evju, leder for Lier Arbeiderparti og ordførerkandidat, tenker at dette er en umiddelbar gladsak for hele Lier, men er også klar på at disse ideene må gjennom mange prosesser før de kan realiseres.

– Dersom Høyre og Arbeiderpartiet syns dette er en god idé, så er det flertall for det når vi skal vedta en ny kommuneplan. Men vi må også lokalisere skjærene i sjøen, se hvilke vi kan sprenge bort og hvilke vi kan styre unna, sier Evju.

LES OGSÅ: Finnemarka må ikke selges