Rådmann Osmund Kaldheim har flaks. Tusenvis av drammensere som de siste årene har hatt noe som helst å gjøre med byggesaksavdelingen i byen vår, har etter den drepende Deloitte-rapporten all grunn til å tvile på om deres sak er behandlet etter gjeldende lover og regler. Som kommunens øverste administrative leder er Kaldheim ansvarlig for en avdeling som over år er gått i indre oppløsning. Styring, kvalitetssikring og kontroll har vært så dårlig at sentrale rettsregler i en rekke lover er brutt og interne rutiner er ikke fulgt.

Resultat: To kommunale saksbehandlere er siktet for korrupsjon, en hel kommuneadministrasjon er mistenkeliggjort og en by er i ferd med å miste tilliten til kommunen. En av kommune-Norges største korrupsjonssaker har dessuten påført fellesskapet store kostnader i form av en kommunal gransking, politietterforskning og en kommende rettsprosess. Bare granskingen og den interne ryddejobben ble i juni anslått å koste sju millioner kroner.

Men Kaldheim har flaks. Fordi han allerede er på vei inn i en ny jobb. Om ikke, ville han snart vært arbeidsledig. Noen annen utgang enn avgang er svært vanskelig å se etter en rapport der granskerne slår fast at rådmannen kun har satt klare krav til internkontroll på ett eneste område: Økonomi. For øvrig er granskerne krystallklare på at det «ikke er etablert en betryggende kontroll i samsvar med kommuneloven § 23.2».

Og hva står så i kommunelovens paragraf 23.2?

«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll».

Den skal argumentere godt som mener Kaldheim har sørget for at administrasjonen driver i samsvar med lovene, og at våre folkevalgte har fått forsvarlige redegjørelser som grunnlag for sine politiske vedtak.

De to personene som er siktet bærer selvfølgelig selv skylden for det de skal ha gjort. Men det er Kaldheim som har ansvaret for kommunens katastrofalt dårlige risikoarbeid. Derfor, og fordi det er en overordnet leders ansvar å redusere trykket som nå rettes mot noen av kommunens mellomledere og ikke minst de ansatte, bør Kaldheim gå av. Og han må være tydelig på at det skyldes at han ikke har gjort jobben sin i Drammen. Som vi tidligere har påpekt, det fremstår underlig at kommunens toppledelse tror den kan gjenoppbygge tillit kun ved å fjerne underordnede ledere.

Saken fortsetter under grafikken.

 

Byens innbyggere har i årevis levd med en kommunal administrasjon uten kontroll på hvordan byggesaker behandles. Så langt virker det som om toppledelsen rett og slett nekter å ta inn over seg det grunnleggende sviket i denne saken. At det hele kunne vært unngått, gjør ikke saken bedre for Kaldheim. Gang på gang ble kommunen varslet om grove feil og mangler – uten at noe skjedde. Med slik holdning til varsling, hjelper det lite å smykke seg med medlemskap i den globale antikorrupsjonsorganisasjonen Transparency International.

Det har åpenbart heller ikke vært til hjelp for rådmannen at han selv fikk nærkontakt med en av norgeshistoriens mest omtalte korrupsjonssaker da han fra 1996 til 1999 var styreleder i Nedre Romerike Vannverk. Kaldheim var den gang også ordfører i Fet kommune. Han vitnet i rettssaken mot tidligere vannverkssjefen, som ifølge dommen tappet vannverket for 70 millioner kroner. I likhet med flere tidligere styreledere, ble Kaldheim i 2007 kritisert i en granskningsrapport. Ifølge granskerne var styrenes unnlatelser og passivitet en sentral forutsetning for at vannverkssjefen kunne gjennomføre tappingen av selskapet.

Da han kom til Drammen i 2010 og ble spurt om dette av Drammens Tidende, var Kaldheim ordknapp: «Det var læring på den tunge måten som jeg ikke ønsker at noen skal oppleve».

10 år etter granskningen av vannverket på Romerike, er det grunn til å spørre seg hva han lærte.

Granskningsrapporten som nå ligger på rådmannens bord, forteller også om manglende kontroll, unnlatelser og passivitet.

Nå forsvinner Kaldheim til en annen jobb – som direktør for Husbanken. Nok en stilling som krever høy grad av tillit, og for andre gang en stilling Kaldheim har fått på en lite tillitvekkende måte. Høyre-statsråd Jan Tore Sanner måtte nemlig personlig inn og spesialsy stillingsutlysningen for å sikre at Høyre-kollegaen Kaldheim kunne få jobben han på grunn av lite utdannelse i utgangspunktet ikke var kvalifisert til. I etterkant avfeide kommunalminister Sanner all kritikk med følgende sitat i VG: «Det er mitt ansvar at Husbanken får den beste direktøren. Det får vi med Osmund Kaldheim. Han har bred ledererfaring som rådmann i Drammen, ordfører og direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet».

Slik kan det gå når man fordeler jobber, baner vei for hverandres karriere og beskytter hverandre i politikken. Denne gangen altså i Høyre. Det burde kanskje ikke overraske noen, men det skulle vært interessant å høre hva Høyres kommunalminister mener om Høyre-mannen Kaldheims kvalifikasjoner i dag.

Det politiske ansvaret for tillitskrisen som skyller over Drammen, må også diskuteres. Og ikke bare bak lukkede dører i byens rådhus.

Ordfører Tore Opdal Hansens ansvar bør vurderes. Av ham selv. Og av andre. Det er forståelig at han jobber hardt for å skape distanse mellom seg selv og denne skandalen ved å kritisere «nivået» i byggesaksavdelingen og love penger til opprydning, men det må være lov å spørre hvor har ordføreren egentlig vært de siste årene. Ingen har jobbet tettere med rådmannen, få har tilgang til mer informasjon om kommunens indre liv og knapt noen har et større nettverk i Drammen. Likevel – ingenting. Byens ordfører, som i likhet med byens rådmann er Høyre-mann, virker ikke å ha hatt noen som helst kjennskap til at byggesaksavdelingen ikke har fungert på mange, mange år.

Drammenssamfunnet har de siste årene jobbet hardt for å bygge et godt omdømme. Det har skjedd fantastiske ting i Drammen, og ingen har frontet det som ordføreren.

Nå må Tore Opdal Hansen på samme måte ta ansvar for de dårlige tidene, og sørge for at denne saken gjør minst mulig skade. Dette stopper ikke med en granskning og politietterforskning. Nå er det viktig at ordføreren tar sitt lederansvar og ikke sparker nedover samtidig som han beskytter rådmannen. Det er et faktum at ordføreren har bedt rådmannen om å bli stående i stillingen ut sin oppsigelsestid. På den måten har han lagt sin beskyttende hånd over sin nærmeste administrative leder og partikollega.

Tillit er grunnmuren i vårt demokrati. I Drammen er sprekkene i grunnmuren så brede og dype at det neppe nytter å klatte på skadene for å skjule gamle sår. Det må bygges på nytt. Fra grunnen av. Bare velgerne kan bestemme om vi også trenger nye murere.

LES MER OM KORRUPSJONSSAKEN HER: