KOMMENTAR: Kall det gjerne politisk korrekt, men vi mener det viktig å bygge bruer. Bruer av kunnskap, for kunnskap er makt.

Vi har ikke noe annet valg. Mennesker med ulik bakgrunn og religion skal fortsatt leve side om side, og i hvilken by er det mer naturlig å bygge bruer enn i elvebyen Drammen, Norges nest største innvandrerby. En by der kommunen, politiet og moskeene får ros for arbeidet mot radikalisering av Norges fremste eksperter på ekstremisme.

Kampen mot terror bekjempes best lokalt, sier regjeringen og politiet, ned i bydeler som ikke er større enn at innbyggerne kjenner til hverandre. Det er bare i nærmiljøet vi kan se at noen er i ferd med å utvikle farlige holdninger.

Det er i skoleklassene, foreningene eller på møteplassene en kan oppdage hatet som gjør at noen blir en trussel for seg selv og andre.

Per-Edgar Kokkvold skrev i Aftenposten i helgen: «Om islam er fredens og kjærlighetens religion, så er den også noe ganske annet.»

Selvsagt er ikke muslimer kollektivt ansvarlige for terror, men de må, i likhet med alle fredselskende mennesker, gjøre det de kan for å bidra til et harmonisk fellesskap.

Det innebærer ikke bare at de tar aktiv avstand fra terror, men også bidrar til å bekjempe radikalisme, voldelige synspunkter og ekstreme holdninger. «Islams hus er i brann», sier en av Norges modigste muslimske stemmer, Mohammed Usman Rana. Han ber verdens muslimer ta tilbake sin religion og bidra til at islam kommer seg ut av den dype krisen den befinner seg i.

For terrortrusselen øker, og under overflaten er det miljøer - også i Drammen - som kan utgjøre en fare for den integrerte byen vi kjenner.

Mange drammensere står i første rekke, lokalt og nasjonalt, når det gjelder å ta avstand fra radikal islamisme.

Men samtidig vet vi at det fins unge menn og kvinner, også fra Drammen, som lar seg forføre av en radikal, islamistisk ideologi. De er potensielle terrorister.

Vi vet at det skjer, men vi forstår ikke hvorfor. De som søker å forklare terroren er som regel akademikere og intellektuelle som er vant til å analysere samfunnet ut fra rasjonelle kriterier.

Men terroren er ikke rasjonell, eller logisk. Terror kan derfor ikke fullt ut forstås. Men gjennom å lære om den, kommer vi nærmere svaret på hvorfor noen velger islamsk voldsdiktatur fremfor norsk velferdssamfunn.

Derfor oppfordrer vi til en bred samtale om terrortrusselen og radikal islamisme.

Vi tar veldig gjerne imot innspill til hvordan terror kan forebygges.

I Drammens Tidende ønsker vi å løfte fram enda flere muslimske stemmer. Vi burde hatt mange flere i spaltene våre for lengst. Vi må være ærlige og innrømme at vi kunne jobbet hardere for å bidra til en mer mangfoldig debatt i en by der en av fire har innvandrerbakgrunn.

Alle er hjertelig velkomne til å mene noe om dette, ganske enkelt fordi dette er den aller viktigste debatten vi kjenner, men aller helst ønsker vi at alle dere lesere hjelper oss til å søke en slags forståelse.

Terroristene ønsker å spre frykt, men vi må ikke la dem se at vi er redde.

Terroristene ønsker å splitte oss, men vi må stå tett sammen.

Hjelp oss å #byggebruer: