(Bygdeposten)

– Styret har nå ansatt Alexander Ytteborg som ny direktør for Buskerudmuseet, skriver styreleder Eli Sofie Thorne i en pressemelding torsdag morgen.

Jan-Anders Dam-Nielsen sluttet i jobben tidligere i år Siden da har styreleder Runar T. Hannevold fungert som arbeidende styreleder, og stillingen som ny museumsdirektør ble utlyst.

Alexander Ytteborg er utdannet cand. philol i etnologi og kulturhistorie og har siden 2016 vært verdensarvkoordinator i Telemark fylkeskommune. Han har tidligere blant annet vært seksjonssjef hos Riksantikvaren i sju år, leder for Hallingdal Museum og rådmann i Nore og Uvdal kommune.

Dette er Buskerudmuseet:

Stiftelsen Buskerudmuseet ble etablert 1. desember 2014 etter konsolidering av museer i Buskerud.

Museet består i dag av 13 avdelinger og 18 besøkssteder fra Kongsberg til Øvre Hallingdal.

Museets forvaltnings- og formidlingsansvar omfatter store kulturhistoriske samlinger, arkeologi, museumsjernbane, kunstnerhjem og fotoarkiv.

Museet har 54 medarbeidere.

Administrasjonens forretningsadresse er for tiden Hønefoss, men iverksatte prosesser gjør at det kan endres.Ytteborg har hatt en rekke verv, deltatt i mange kulturhistoriske prosjekter og skrevet mange fagartikler, heter det i pressemeldingen.

Buskerudmuseet består av 13 avdelinger og 18 besøkssteder fra Kongsberg til Øvre Hallingdal. Veien kulturminnepark og Ringerikes museum er en del av dette.

En utfordrende jobb venter den nye direktøren. Stiftelsen Buskerudmuseet hadde et underskudd på over tre millioner kroner i fjor, og har vært nødt til å gjøre endringer både i bemanning og drift.

Disse er med

 • Buskerud Fylkesfotoarkiv, Hønefoss
 • Veien kulturminnepark, Hønefoss
 • Ringerikes Museum, Hønefoss
 • Portaasen, Mjøndalen
 • Fossesholm Herregård, Vestfossen
 • Lågdalsmuseet, Kongsberg
 • Labromuseene, Kongsberg
 • Krøderbanen, Krøderen
 • Villa Fridheim, Noresund
 • Nøstetangen Norsk Glassmuseum, Hokksund
 • Sigdal Museum, Prestfoss
 • Folkemusikksenteret, Prestfoss
 • Lauvlia, Prestfoss
 • Hagan, Eggedal
 • Hallingdal Museum, Nesbyen
 • Hemsedal Bygdatun, Hemsedal
 • Hol Bygdemuseum, Hol
 • Ål Bygdamuseum, Ål
 • Gol Bygdemuseum, Gol
 • Dagali Museum, Dagali