– Jeg er villig til å gå i krigen for de med hull i CV-en

Jeanne M Donstad (53) hadde en lang karriere bak seg da hun ble syk. Det hun erfarte etter sykdomsoppholdet får henne til å se rødt.