De siktede etter skytingen i Åmot er løslatt

Politiet begynner å få oversikten over hva som skjedde i forbindelse med skyteepisoden, men ønsker fortsatt ikke å si noe om hva som var motivet for hendelsen.