DRAMMEN: Bakgrunnen er et spørsmål fra Rune Håndlykken i Venstre, som på siste møte i kontrollutvalget tok opp spørsmålet om det foregikk svart arbeid i forbindelse med at frisører og fotpleiere driver på kommunens institusjoner.

- Jeg har hørt om et par konkrete tilfeller som gjør at dette bør undersøkes nærmere, sier Håndlykken, som ikke ønsker å presisere disse tilfellene nærmere.

Han fikk protokollført i siste møte spørsmål om de private leverandørene som leverer tjenester til kommunens brukere i institusjoner, oppfyller kravene til næringsvirksomhet, merverdiavgifts-registrering, riktig faktura o.l. Han reiste også spørsmål om det følges opp om de som leverer tjenestene, tar for seg for mye betalt.

Mandat

- Dette er noe vi vil måtte se nærmere på. I første omgang kommer vi tilbake til kontrollutvalget med et forslag til mandat for en undersøkelse, sier Pål Ringnes, daglig leder i Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud og omegn IS (KUBIS).

Det er han som er sekretær for kontrollutvalget i Drammen kommune.

- Vi er på et veldig foreløpig stadium, vi må blant annet se på hvordan disse tjenestene er organisert, sier Ringnes.

- Velkommen

- Jeg ønsker en slik gjennomgang velkommen. Nå er det ikke lenge siden vi selv foretok en slik undersøkelse ved hjelp av vår innkjøpsøkonom, sier Eva Milde, helse- og sosialdirektør i Drammen kommune.

 

Nå er det slik at den enkelte institusjon leier ut lokaler til frisører og/eller fotterapeuter. Alle som leier lokaler blir sjekket om de er registrert i Brønnøysundregistrene. Hvordan utleie av lokaler skjer har hun ikke oversikt over – i noen tilfeller er det nok snakk om gamle tradisjoner.

- Dette er private som leier lokaler hos oss, og brukerne som selv betaler for tjenestene – de har ikke avtaler med kommunen. Det er også en del institusjoner der kommunen selv er leietaker, sier Milde.

Henvendelser

Hun forteller at de av og til får henvendelser fra brukere og pårørende om tjenestene. Da foretar de kontroller. Hun er derfor positiv til at kontrollutvalget også vil foreta kontroll.

- Men vi sjekker ikke om skatt og avgifter er betalt, det er skatteetatens oppgave, sier Milde.

Når det gjelder spørsmål om enkelte brukere kan ha blitt utnyttet, så sier hun at i noen tilfeller der det er nødvendig blir brukeren fulgt av personale. Prisene for tjenestene skal også være slått opp ved lokalene.

LES OGSÅ: