2018 endte med store tap for BetonmastHæhre. Nå splitter de opp konsernet

KREVENDE ÅR: Lars Hæhre erkjenner at 2018 ble et svært krevende år i selskapet.

KREVENDE ÅR: Lars Hæhre erkjenner at 2018 ble et svært krevende år i selskapet.

Det går mot å splitte opp konsernet og fisjonere ut Betonmast fra Hæhre Isachsen-systemet. Lars Hæhre sier at 2018 ble et knalltøft år med 100 millioner kroner i underskudd. Tar man ned nedskriving av goodwill ble det bokførte tapet på nær 600 millioner kroner.

DEL

(Bygdeposten) Bare i fjerde kvartal alene var tapet i selskapet på 223 millioner kroner.

Lars Hæhre sier imidlertid at den finansielle situasjonen i selskapet er meget bra, med en egenkapital på 2,5 milliarder kroner og en kontantbeholdning på én milliard kroner i bank. Likevel. Tapene kan ikke fortsette.

– Derfor tar vi nå grep. Styret i selskapet har startet forberedelsene til at Betonmast skilles ut fra konsernet. Det er ikke til å underslå at fusjonen inn i konsernet har vært svært krevende, ja mye mer krevende enn vi forutså, sier Lars Hæhre til Bygdeposten. Sammen med faren Albert og søsteren Nina eier han 22,4 prosent av konsernet.

Kulturkollisjon

Lars Hæhre sier at mens Betonmast utelukkende jobber innen byggebransjen, har Hæhre Isachsen alltid vært mest engasjert i anlegg. Det har skapt mange utfordringer, ikke minst fordi det er to svært ulike kulturer som skulle smelte sammen.

– Det har vært veldig vanskelig. Det er to måter å tenke på og det er to forskjellige kulturer. Det har vist seg så vanskelig å forene disse at vi nå velger å skille disse to virksomhetene, sier Lars Hæhre.

Det er ikke satt et tidspunkt for når det blir innkalt til generalforsamling i sakens anledning, men Lars Hæhre sier at dette arbeidet er svært høyt prioritert. Kort fortalt vil en fisjon bety at eiersituasjonen i Betonmast og Hæhre Isachsen ikke endres, men at de to selskapene ikke lenger vil være under samme paraply.

Om dette er starten på at de også kommer til å kvitte seg med eierandelene i selskapene vites ikke.

De ansatte er ivaretatt

Planene om fisjon og fjorårets dårlige økonomiske resultat får ingen konsekvenser for de ansatte. Men det blir endringer i ledelsen.

Ifølge anleggsmagasinet.no vil både konsernsjef Svein Hov Skjelle og lederen i BetonmastHæhre Anlegg, Petter Vistnes fratre sine stillinger. Skjelle er nå engasjert av styret i 12 måneder for å splitte selskapene.

– Prosessene som nå foregår får ingen konsekvenser for de ansatte. Vi har veldig god ordrereserve og ser lyst på årene som kommer. Faktisk ser vi et enormt marked som ligger og venter på oss og vi ligger veldig godt an i kampen om flere store kontrakter framover, sier Lars Hæhre.

Han forklarer årsaken til at de har lagt to vanskelige år bak seg i første rekke skyldes to forhold: Det ene er at det har vært svært krevende å skulle få to kulturer til å bli en. Dessuten er kontaktene som er inngått gjort etter en ny mal med totalentrepriser. Det har vært et ukjent farvann både for entreprenør og oppdragsgiver.

– Når dette har vært så nytt for begge parter er det også rom for at det gjøres feil. Det er feil som lett blir kostbare. Det har vi fått erfare, sier Lars Hæhre.

Tap i anlegg

Til anleggsmagasinet.no sier styreleder Ole Enger at fusjonen mellom Betonmast og Hæhre Isachsen har vist seg svært krevende, og vi har ikke lykkes med å bygge et velfungerende og lønnsomt entreprenørkonsern.

– Sterke motsetninger mellom eiergrupperinger samt dårlige resultater, har ledet styret til beslutningen om å gå inn for en splitting av selskapet, sier styreleder Ole Enger.

Det var spesielt i fjerde kvartal i fjor at tapene ble virkelig store. Og det er i anleggsdelen at det skjedde på grunn av økte kostnader og tilleggskrav i forbindelse med prosjektene E6 Helgeland Nord og Smisto Kraftverk, fortsatte Betonmast å vokse samtidig som de tjente penger.

– BetonmastHæhre Anlegg har i likhet med andre entreprenørselskaper flere store uavklarte tviste- og rettsprosesser med offentlige byggherrer. Tvistene binder mye kapital og nøkkelressurser båndlegges. Over tid er et slikt omfang av tvister ikke akseptabelt, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle til nettstedet.

BetonmastHæhre A/S

BetonmastHæhre omsatte i fjor 13 milliarder kroner. En vekst fra 9,7 milliarder kroner i 2017.

Selskapet har 3200 ansatte.

Driver omfattende virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom mm.

Driftsresultat 2018: Minus 571,8 millioner kroner. Av dette er nær en halv milliard nedskriving av goodwill.

Har nå staret en prossess med å fisjonere (dele fra) Betonmast fra de øvrige selskapene. Det betyr at Hæhre Isachsen rendyrker sin satsing innen anleggsvirksomhet.

Selskapet har god likviditet. De har 2,2 milliarde kroner i egenkapital og én milliard i kontantinnskudd i bank.


 

Artikkeltags