Simon Nordanger er en del av fattigdomsstatistikken i Drammen: – Jeg reagerer sterkt på at Haaning peker på innvandrerne og sier at det er deres skyld

Simon Nordanger (Sp) lever selv under fattigdomsgrensa, og er rivende uenig med Fredrik A. Haanings innvandrer-forklaring. – Man er fattig av en grunn, og det er at man ikke har en jobb.