30.000 i arbeid for at valget skal gå knirkefritt

Mange er på jobb i norske stemmelokaler i dag.

Mange er på jobb i norske stemmelokaler i dag. Foto:

Av

Et stort maskineri er i gang for at valget skal gå riktig for seg. 30.000 valgmedarbeidere er på jobb, og et møysommelig planleggingsarbeid ligger bak.

DEL

– Det viktigste er at det er god flyt i valglokalene, og at alle som ønsker får avgitt sin stemme. Kommunene bruker tiden fram til valgdagen på å rigge lokaler og forberede seg, slik at alt materiell skal være tilgjengelig og alt IT-utstyr fungere, opplyser kommunikasjonssjef Kristina Brekke Jørgensen i Valgdirektoratet til NTB.

Når valglokalene stenges klokka 21, skjer følgende:

– Da foregår en urnetelling i valglokalene. Dørene stenges, urnene tømmes, og antall stemmesedler telles opp mot antall kryss i manntallet. I enkelte kommuner foretar de den foreløpige opptellingen ute i valgkretsene også. Deretter vil alle sende alle sedler og materiell til et sentralt sted i kommunen hvor de foretar endelig telling, sier Jørgensen.

Resultatene blir kjent utover kvelden, etter hvert som stemmene blir talt opp. Klokka 21 går Valgdirektoratet også ut med første prognose for resultatet på landsnivå for fylkestingsvalget.

Det lages også en prognose for de fire største byene, som ved valget i 2015 kom i tidsrommet 22.45-00.45.

Nye regler

Før forrige stortingsvalg var det mye snakk om faren for utenlandsk innblanding og sårbarheten ved digitale stemmetellingssystemer.

I etterkant endret regjeringen regelverket, slik at alle stemmer ved norske valg nå også må telles manuelt. Dette ble allerede innført ved forrige valg, men da som en midlertidig ordning.

– Vi forbereder oss på mulige uønskede hendelser, blant annet gjennom kvalitetssikring av systemer og god opplæring av menneskene som håndterer systemene. Det er viktig å presisere at valgresultatet ikke avhenger kun av IT-systemene, men også av manuelle rutiner og kontrollfunksjoner. Til sammen sikrer dette at vi får et korrekt valgresultat, sier Jørgensen.

– Gode rutiner

Hun sier at de så langt ikke har fått noen indikasjoner på at utenlandske makter prøver å påvirke valgresultatet.

– Vi vurderer likevel hvilke hendelser som potensielt kan oppstå, og forbereder oss på å håndtere dem. Vi legger trusselvurderingene til grunn og har gode sikkerhets- og beredskapsrutiner.

Artikkeltags