Ingen garantier for Holmenbrua eller Strømsåstunnelen fra ministeren: – Trodde virkelig Høyre at de kunne holde innbyggerne for narr fram til valget?

Før påske spurte Masud Gharahkhani samferdselsminister Jon Georg Dale om han kunne garantere for finansiering til Holmenbrua og Strømsåstunnelen. Svaret er nei.