Velgerne vender Sp ryggen etter høyrevridning

En sylfersk meningsmåling gir Arbeiderpartiet rent flertall i kommunestyret i Modum – det har ikke skjedd siden valget i 1987.