Borgarting lagmannsrett gir full støtte til GBL i tvist mot kommunen

En enstemmig dom fra Borgarting lagmannsrett gir GBL fullt medhold i tvistesaken mot Øvre Eiker kommune. Det er duket for krav om millioner.