Scorer høyt på foreldreundersøkelsen

Som en av 77 barnehager fikk Furulia familiebarnehage toppscore på den landsomfattende foreldreundersøkelsen for barnehager.