Barnehageeier ville møte foreldre med advokat

Da samarbeidsutvalget i 100-meterskogen barnehage skulle ha møte i september ville barnehageeier Ingvild Hansen møte med advokat. Det ble blankt avvist av foreldregruppa.