Foreldreadvokat: – Ingen tvil om at brevet er egnet til å kneble og true foreldrene

Advokaten til foreldrene som trakk sine barn ut av 100-meterskogen barnehage har ikke vurdert å melde barnehagens advokat inn for advokatforeningens disiplinærutvalg. Han synes likevel brevet sendt til foreldrene er egnet til å true foreldrene fra å uttale seg.