Gå til sidens hovedinnhold

Så mye salt brukte Vegvesenet i fjor

Artikkelen er over 4 år gammel

Statens vegvesen brukte fem år og 20 millioner kroner på et prosjekt som skulle redusere saltbruken på norske veier. Likevel brukte de 265.000 tonn salt i fjor.

Det var i 2007 at veivesenet gikk i gang med prosjektet «Salt Smart». Prosjektet som gikk over fem år og hadde et budsjett på 20 millioner kroner skulle ta for seg hvordan de kunne redusere bruken av salt på norske veier.

I rapporten som ble lagt fram i 2012 konkluderte veivesenet med at saltet kan gi skader på miljøet. Forslag til tiltak ble lagt fram og senere implementert i vinterdriften.

Blant annet ble det tatt i bruk en ny saltinstruks og innført miljøkrav i entreprenørenes kontrakter, som skulle gi et mer nyansert og kritisk saltbruk. Omfattende kurs om vinterdrift ble også gjennomført.

LES OGSÅ: Frykter alvorlige ulykker

– Vi har ikke lykkes

Nå, fire år senere, viser det seg imidlertid at situasjonen er forverret. Saltbruken på norske veier øker.

– Vi har ikke lykkes med målet om å bruke mindre salt. Saltbruken går dessverre oppover, og vi salter flere veier enn før, sier Sondre Meland, forsker i veivesenet.

Nylig undersøkte konsulentfirmaet COWI, på oppdrag fra veivesenet, 67 innsjøer i Sør- og Midt-Norge. Over halvparten hadde for mye salt, konkluderte COWI i rapporten.

LES OGSÅ: Vil la sjåfører sove godt i Kobbervikdalen

Skuffet og bekymret

Meland er bekymret for utviklingen. Det samme er kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF. Hun sier til Drammens Tidende at de er dypt skuffet over rapporten og innrømmelsen fra veivesenet.

– Vi hadde forventet et redusert saltbruk etter «Salt Smart»-prosjektet og med de tiltakene som ble gjort etter dette. Vi er rett og slett skuffet, sier hun.

Sagedal mener det er synd at norske bilister må ta støyten i form av rustproblemer.

– Dette er et kjempeproblem. Sikre veier er viktig, men vi mener dette kan løses samtidig som man reduserer saltbruken, sier hun.

NAF-sjefen forsikrer om at de er tett på veivesenet i denne saken.

LES OGSÅ: – Godt mulig bypakken må pakkes på nytt

Salt Smart:

  • Forskning- og utviklingsprosjekt som ble startet for å finne ut hvordan man kan redusere bruken av salt
  • Gjennomført i perioden 2007-2011
  • Budsjett: 20 millioner kroner
  • Sluttrapporten kan leses i sin helhet her. Den omhandler miljøkonsekvenser ved bruk av salt, kunnskaper om saltets egenskaper og inneholder anbefalte tiltak for å oppnå god vinterdrift med lavt saltforbruk
- Håpløst

En annen som også er bekymret over utviklingen, er Christian Børs Lind. Han jobber som rådgiver i Naturvernforbundet.

– Det er håpløst. Salt er en alvorlig miljøbelastning. Det finnes bedre metoder. Hvis veimyndighetene vil, er det et stort potensial for å redusere saltbruken. Svenskene har redusert bruken vesentlig, uten at det har gått ut over trafikksikkerheten. Hvorfor ikke lære av dem? spør han.

Også de har tatt opp problemet med veivesenet samt på Stortinget.

Han forstår at det neppe blir helt slutt på salting om vinteren, men påpeker at det også er forhold hvor salt gjør vondt verre.

– Et realt snøføre er ofte like sikkert som en våt, saltet vintervei, mener Lind.

LES OGSÅ: – Politikerne har vært spilt helt ut på sidelinjen

Nødvendig

Ifølge veivesenets egen nettavis «Vegnett» ble det strødd 265.000 tonn salt på norske veier i fjor, ti prosent mer enn vinteren før. Det tilsvarer en fotballbane som ville gått 30 meter til værs. Sjefsingeniør i Statens vegvesen, Torgeir Leland, har følgende forklaring på økningen:

– Flere veier – både i antall og lengde – saltes enn tidligere. I tillegg har kravene blitt forsterket. Dette sammen med klimautfordringer betyr at det saltes mer enn tidligere.

Han mener det er nødvendig både for trafikksikkerheten og fremkommeligheten på norske vinterveier, men er samtidig tydelig på at saltingen har en negativ side, spesielt for miljøet.

– Vi ser nå på grunnene til økningen i saltbruken. Målet er å finne stadig bedre tiltak for å redusere saltingen uten at det går på bekostning av trafikksikkerhet eller framkommelighet, sier Leland til Drammens Tidende.

LES OGSÅ: Vil ha ny bybom-runde

Tett oppfølging

Veisjefen forsikrer norske bilister om at veivesenet har tett dialog med entreprenørene for å sikre riktig salting og at alle øvrige krav følges opp.

– Mye av dette er basert på elektronisk rapportering. Både dette kontrollverktøyet og rutinene skal nå forbedres, lover han.

Om få dager legger veivesenet fram en ny rapport om salting, som også skal inneholde nye forslag til tiltak. Kontraktene med entreprenørene skal også videreutvikles.

Cowi-rapporten:

  • Vannkjemiske undersøkelser gjennomført i innsjøer i Sør- og Midt-Norge i perioden 2015-2016
  • 15 av 67 innsjøer er svært påvirket av veisaltet. Blant annet Damtjern i Hønefoss og Padderudvannet på grensen mellom Lier og Asker
  • Sluttrapporten kan leses i sin helhet herher

 

Kommentarer til denne saken