Derfor er det blinkende lys under elgfare-skiltet i Røyken

Blinklysene under elgfareskiltet ved E 134 i Røyken er satt opp for å gi en påminnelse om at elgen er ekstra aktiv på denne tiden av året.