Lerberg: Fare for kø ut uka

– Vi har forlenget tillatelsen til å snevre inn veien til fredag, sier veivesenets mann.