Skattesatsen kuttes fra 27 til 25 prosent

Finansminister Siv Jensen under fremleggelsen av statsbudsjettet 2016 i Stortinget

Finansminister Siv Jensen under fremleggelsen av statsbudsjettet 2016 i Stortinget Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Et gradvis og hardt kutt i skatten på alminnelig inntekt for personer og selskaper er et sentralt grep i regjeringens skattereform. Samtidig kommer en ny type toppskatt.

DEL

OSLO: Stortingsmeldingen «Bedre skatt – en skattereform for omstilling og vekst» ble lagt fram samtidig med statsbudsjettet onsdag.

Allerede neste år kuttes skattesatsen fra 27 til 25 prosent. I skattereformen foreslår regjeringen å barbere den videre ned til 22 prosent innen 2018. Dette er i tråd med anbefalingene fra et skatteutvalg, som foreslo å kutte satsen helt ned til 20 prosent.

Årsaken til at både regjeringen og mange eksperter mener at selskapsskatten må ned, er at Norges nordiske naboland har et skattenivå langt under det norske. Selskapsskatt er skatt på overskuddet i et selskap.

Samtidig er det tradisjon for at nivået på inntektsskatten følger selskapsskatten for å unngå skattetilpasning. Det betyr at inntektsskatten vil måtte bli kuttet i samme takt.

– Vil fremme vekst

Reformforslaget gir en samlet netto skattelette på om lag 13,8 milliarder kroner de tre neste årene, ifølge Finansdepartementet.

– Regjeringen foreslår å starte oppfølgingen av Skatteutvalget allerede i budsjettet for 2016. Den økonomiske situasjonen tilsier det, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Hun sier reformen vil fremme økonomisk vekst, lette omstilling og legge til rette for nye arbeidsplasser.

«Trinnskatt»

Det viktigste skattemessige grepet regjeringen tar i 2016 for å dekke inn økte utgifter, er en ny modell for progressiv og trinnvis inntektsskatt, et annet forslag fra skatteutvalget.

Modellen betyr at skatten øker i fire trinn, avhengig av hvor mye man har i personinntekt etter fradrag. Skatteprosenten øker for hvert trinn man kommer opp på skalaen.

På det første trinnet, 158.800 kroner, øker skatteprosenten med 0,8 prosent. Slik fortsetter det:

* På 224.900 kroner øker prosenten med 1,6.

* På 565.400 kroner øker prosenten med 10,6.

* På 909.500 kroner øker prosenten med 13,6.

Dette kommer på toppen av en ny skattesats på 25 prosent og en trygdeavgift på 8,2 prosent, som i dag. I dagens system er skattesatsen i bunn på 27 prosent.

Kutt i formuesskatt

Regjeringen tar også mer omstridte skattegrep for å få til en langsiktig omstilling i Norge og gjøre økonomien mindre oljeavhengig.

Arveavgiften er allerede fjernet i sin helhet. Samtidig har regjeringen gjentatte ganger kuttet i formuesskatten. Hensikten er at de som har formue, skal kunne investere i ny virksomhet i stedet for å måtte betale skatt.

Høyre/Frp-regjeringen foreslår å redusere formuesskattesatsen med 0,05 prosentenheter, til 0,8 prosent, neste år. Samtidig økes bunnfradraget til 1,4 millioner kroner, 2,8 millioner for ektepar. Regjeringen varsler videre kutt i formuesskatten fremover.

Både opposisjonen og et eget ekspertutvalg nedsatt av Finansdepartementet, har pekt på at kutt i formuesskatten er langt mindre effektivt for å stimulere til vekst enn andre tiltak.

LES OGSÅ: Havang og Kjendalen trener DHK

Havang og Kjendalen trener DHK Bil veltet på Svelvikveien

Artikkeltags