SVELVIK: Det skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge valgloven er det forbudt å offentliggjøre valgresultat og prognoser før tidligst klokken 21.00 på valgdagen. Likevel publiserte avisen valgdagsmålinger på sin nettutgave klokken 19.38.

– Det var rett og slett en brøler av oss. En regelrett kjempetabbe. Det er ikke noe mer å si om det, sier redaktør i Svelviksposten Dag Wathne til DN.

De skriver at da Dagbladet publiserte valgdagsmålinger ett minutt for tidlig i 2009, ble de ilagt et gebyr på 40.000 kroner. Gebyret til Svelviksposten, som publiserte målingene over en time for tidlig, vil derfor trolig bli større.