Vil flytte sykehusfunksjoner ut fra Drammen

MINDRE OG BILLIGERE: Sykehuset på Brakerøya må reduseres for å få ned kostnadene.

MINDRE OG BILLIGERE: Sykehuset på Brakerøya må reduseres for å få ned kostnadene. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Øyeavdelingen til Bærum sykehus og 20 prosent av den ortopediske aktiviteten til Kongsberg. Det nye sykehuset i Drammen skrumper inn.

DEL

DRAMMEN: Kostnadene for det nye sykehuset på Brakerøya må ned, og bygningsmessig er det gjort endringer som gjør det 300–400 millioner billigere.

Fredag ble styret i  Vestre Viken orientert om konsekvenser for funksjonene, og fikk vite at arbeidsgruppen som har vurdert funksjoner foreslår at øyeavdelingen flyttes til Bærum sykehus.

LES OGSÅ: Ikke så pent, men 300–400 millioner billigere

Redusert laboratorieaktivitet

Videre foreslås det at 20 prosent av den ortopediske aktiviteten i Drammen overføres til Kongsberg, går det fram av en melding Helse Sør-Øst har lagt ut på hjemmesiden sin.

Det stopper ikke der. Laboratorieaktiviteten i Drammen reduseres med 300 kvadratmeter og erstattes på Bærum sykehus.

Plassbehovet for psykisk helse og rus reduseres med 300 kvadratmeter gjennom flytting til DPS og andre tilpasninger.

– Gruppen mener at øyeavdelingen er den av de store enhetene som kan flyttes ut med minst betydning for resten av det nye sykehuset. Nå skal dette utredes, sier prosjektdirektør Dag  Bøhler.

LES OGSÅ: Bekymrede leger møter stortingspolitikere

Ansatte: – Svært uklokt

De ansattes representanter i styret reagerer på utflytting av øyeavdelingen, og skriver følgende i en protokolltilførsel:

– De ansattes representanter mener det er svært uklokt å ta ut øyeavdelingen fra Nytt Vestre Viken sykehus. Øyefaget er en integrert del av et stort akuttsykehus. Øye har en av de største poliklinikkene i Vestre Viken Helseforetak, med mer enn 30.000 konsultasjoner hvert år, og 80 prosent av disse pasientene kommer fra Buskerud. Tilgjengeligheten for disse pasientene vil være betydelig enklere til Brakerøya enn til for eksempel Bærum sykehus.

Line Spiten, ansatterepresentant og foretakstillitsvalgt for sykepleierforbundet, er bekymret.

– Vi har vært klar over at noe måtte komme, men dette er ikke noen god dag, sier Spiten.

Hun er opptatt av at man vil rive opp fagmiljøer, og at det kan bli krevende å rekruttere folk. Det står heller ikke klar lokaler på Bærum sykehus. Ledige lokaler må i tilfelle bygges om.

– Det er få gode erfaringer med slike flyttinger, advarer Spiten, og takker fagmiljøene som er så tydelige på å si fra på vegne av pasientene.

Hun opplevde diskusjonen i styret som god, og er fornøyd med at styret vedtok å be administrasjonen og prosjektet om å se på andre muligheter enn flytting.

LES OGSÅ: – Å rive ned fagmiljøer ser vi på som veldig alvorlig

Etappevis utbygging

Det er Helse Sør-Øst som har overtatt ansvaret for sykehusbyggingen i Drammen nå.

Arbeidsgrupper bestående av representanterVestre Viken HF og Helse Sør-Øst RHF/ Sykehusbygg HF.

Forslagene som nå ble presentert for Vestre Viken-styret er det gruppen som har arbeidet med fordeling av funksjoner og kapasiteter i Vestre Viken som har lagt fram.

Fra før er det kjent at bruttoarealet reduseres med 9.000 kvadratmeter fra de opprinnelige 34.000, slik at sykehusets lengde er redusert fra ca. 500 til 300 meter. Til gjengjeld blir det litt høyere, altså mer kompakt.

Funksjonsarealet er ikke redusert i forslaget, som betyr besparelse på ca. 400 millioner.

LES OGSÅ: Nytt sykehus i Drammen er på statsbudsjettet

Avgjøres tidlig i 2017

Kostnadene må reduseres med ytterligere 200 millioner for å komme ned på vedtatt ramme.

Arbeidet med å vurdere etappevis utbygging videreføres i november basert på innspillene fra to arbeidsgrupper.

Det er styret i Helse Sør-Øst som godkjenner om det nye sykehuset i Drammen kan gå over i forprosjektfasen, som er enda et skritt nærmere realisering.

Målet er at styret avgjør det i tidlig i 2017.

LES OGSÅ: Sykehuset vurderer å flytte avdelinger til Bærum – dette betyr det for deg

Artikkeltags