Vil stanse tømmerhogst

Illustrasjonsfoto: Torunn Bratvold.

Illustrasjonsfoto: Torunn Bratvold.

Artikkelen er over 4 år gammel

Naturvernforbundet og WWF vil stoppe en tømmerdrift i Krødsherad.

DEL

(Bygdeposten) Hoggingen skjer i et område som ble forslått vernet i 2011, men manglende penger til å betale grunneier erstatning for vernet i skogvernbudsjettet gjør at det fortsatt blir med forslaget.

Selskapet som hogger sier til NRK at tømmerdriften derfor er lovlig.

LES OGSÅ: Selger tømmer til Kina

Stort potensial

Leder Martin Lundal i Naturvernforbundet i Buskerud mener det er galskap å hogge i dette området som han beskriver som verdifullt og med potensial til å bli et stort naturreservat.

Ifølge tømmerentreprenøren Nortømmer skal det hogges noen tusen kubikkmeter med gran og furu.

– Hogsten er lovlig, men vi er klare over at det er noen miljøhensyn å ta og det gjør vi, sier Erling Bergsaker, skogsjef i Norskog som eier Nortømmer til NRK.

LES OGSÅ: – Tømmer hodet på skauen

Tilfeldig

– Det var helt tilfeldig at vi kom over hogsten i Krødsherad. Vi mistenker at dette kun er toppen av et isfjell. Miljøorganisasjonene savner meldeplikt på all hogst og hogststopp i skogområder som er aktuelle for vern, sier skogbiolog Trude Myhre i WWF til statskanalen.

LES OGSÅ: Kun ett sagbruk igjen i Eiker

Må fjerne proppen

Miljødirektoratet opplyser til miljøvernorganisasjonen at det fremdeles er mulig å verne området som naturreservat om hogsten stanses.

Lindal mener det trengs både mer penger til erstatninger til skogeiere som verner frivillig og ressurser til Miljødirektoratet, fylkesmenn og Skogeierforbundets ansatte som jobber med vern så ikke de blir en propp i systemet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken