(Bygdeposten)

Grunnen er at ulvebestanden i Norge er nå på sitt høyeste siden registreringen startet i 1998.

– Nå er det viktig at forvaltningen viser evne til smidighet og handlekraft, sier generalsekretær Espen Søilen i NJFF.

Han viser til de foreløpige tallene som ble lagt fram av Rovdata for et par dager siden og som viste rekordmange ulvekull i Norge. Tallene antyder at det kan ligge an til seks helnorske ynglinger, mens gjeldende bestandsmål er tre ynglinger. Tar man med grenseulvene er det totalt mellom ni og elleve ynglinger.

I et brev til Klima- og Miljødepartementet ber derfor NJFF om at departementet vurderer å utvide fellingskvotene for lisensfellingen som pågår nå.

«Erfaringene viser at uttak av ulv med hjelp av ordinære jegere er en effektiv forvaltning. Alternativet kan bli skadefellinger i barmarksperioden, noe som erfaringsmessig er krevende», heter det blant annet i brevet.

NJFF mener at veksten i ulvebestanden trolig vil fortsette og at utfordringene med holde en presis forvaltning mot Stortingets bestandsmål derfor vil øke.

– I det bildet er det svært viktig at man ikke havner på bakfot i forvaltningen, men viser evne til smidighet og handlekraft, mener Søilen.

Under Stortingets spørretime onsdag sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) at en ny stortingsmelding om forvaltning av ulvebestanden muligens vil bli lagt fram før påske. (©NTB)