DRAMMEN: Etter fredagens forhandlinger mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF, kommer det fram at KrF tilbys langt mindre enn Ap, Miljøpartiet De Grønne (MDG), SV og Bylista tilbyr. I et referat tilsendt Drammens Tidende kommer det fram at KrF ble utelatt fra møter mellom Høyre, Frp og Venstre torsdag kveld og fredag formiddag, og da de ankom fredag kveld var alle posisjonene besatt, ifølge notatet.

I forhandlingene som fant sted før KrF ankom kommer det fram at Frp og Høyre skulle inneha ledervervene i helse- og sosialkomiteen, mens Høyre og Venstre  skulle ha ledervervene i oppvekst- og utdanningskomiteen. Uakseptablet, ifølge KrFs referat. Da forhandlingene fortsatte, ble KrF tilbudt nestledervervet i oppvekst- og utdanningskomiteen og 17. mai-komiteen. Samtidig poengteres det at samarbeidende partier får plass i formannskapet.

LES OGSÅ: – KrF ikke klar for innvandrerordfører

Varaordføreren

På motsatt side viser et foreløpig utkast fra et møte mellom Ap, MDG, SV og Bylista 16. mai at KrF blir tilbudt varaordførerstillingen, samt en stipulering om at KrF og Venstre skal få plass i formannskapet. Det kommer også fram at Ap var villig til å strekke seg langt i hjertesakene til KrF. Blant punktene er eldreomsorg og oppvekstvilkår.

Ordførerkandidat i Ap, Masud Gharahkhani, er blitt gjort kjent med innholdet i referatet.
– Det er fint lite politikk som nevnes i det referatet, og i større grad en maktfordeling de er blitt enige om.

I referatet fra møtet med Høyre, Frp og Venstre blir ingen av KrFs kjernesaker som eldreomsorg, barnefattigdom, flyktninger eller søndagsstengte butikker nevnt.

LES OGSÅ: Full strid i KrF

– Bare tull

Spekulasjonene har de siste dagene gått rundt grunnen til at KrF ikke ønsker et samarbeid med Ap, til tross for at de rød-grønne partiene ønsker å prioritere mange av KrFs kjernesaker. Tidligere femtekandidat ved årets valg for KrF, som torsdag valgte å trekke seg fra partiet, Charles Petersen, er klokkeklar.

– Dette samarbeidet med Høyre er bare tull. De dolket oss i ryggen i 2011 da de ekskluderte KrF fra formannskapet, og de gjør det igjen. KrF får ingen gjennomslag for sin politikk i et samarbeid med Høyre. Dersom Gusrud og KrF er så bestemt på å være med Høyre foreslår jeg at de melder seg inn i partiet og lar andre føre KrF-politikk.

Førstekandidat i KrF, Odd Gusrud, ønsker ikke å kommentere innholdet i referatet, og poengterer at punktene i referatet skal tas opp til diskusjon i KrFs styre på mandag. KrFs representant under forhandlingene, tredjekandidat Billy Taranger, har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelser lørdag formiddag.

LES OGSÅ: - Unnskyld, Jon

Legger rasismesaken død

Gharahkhani uttalte i DT lørdag at han følte det var noe underliggende i forhandlingene med KrF, og på spørsmål om KrF er innvandrerkritisk svarte han dette: – Jeg følte det var noe underliggende der, som var vanskelig å forstå. For vi var enige om veldig mye politisk, og KrF fikk gjennomslag for mange av sine kjernesaker. Og vi hadde en foreløpig samtale om posisjoner, hvor vi var enige om at KrF skulle få varaordføreren.

Lørdag formiddag ønsker Gharahkhani å legge rasisme-saken død, og frir til KrF og Venstre.

– Som det kommer fram av utkastet vårt har vår side og KrF og Venstre mange saker til felles. Vi ønsker en sosial og grønn profil som skal gjelde i en fireårs periode. Vi har felles ambisjoner for byen og ønsker å invitere KrF og Venstre til nye forhandlinger.

Utkastet til Ap og sentrumspartiene poengterer at Marienlyst ikke skal bygges ned med boliger og heller fokusere på en idekonkurranse med tanke på å utvikle en idretts -og aktivitetspark.

LES OGSÅ: Ikke i mål med forhandlingene

300 omsorgsplasser

Det tar også sikte på å etablere et eldreombud, bygge minst 300 omsorgsplasser fram til 2036 og bedre aktivitetstilbudet for eldre med å tilby en times daglig fysisk aktivitet.

Å redusere barnefattigdom i 2015-19-perioden var også en av sakene som skulle prioriteres gjennom tidlig innsats i barnehager og skoler. Videre i utkastet poengteres det at det trengs mer offensive tiltak for å få flere innvandrerkvinner ut i arbeid.
 

Under punktet sosiale tjenester foreslår Ap at Drammen kommune skal følge statlige anmodninger om mottak av flyktninger, og at kommunen skal ta initiativ til en felles dugnad mellom kommunene i regionen, sammen med statlige aktører. 

Les dokumentene selv, og bestem hvilken avtale som er mest gunstig for KrF.

Her er tilbudet fra Høyre, Frp, Venstre

Her er tilbudet fra Ap, MDG, SV og Bylista