SANDE: De tre partiene har sendt inn klage til kommunaldepartementet og prøver valgets gyldighet i Sande.

Bakgrunnen for klagen er at det blant annet i valgprotokollen for valgstyret ble avdekket at det ikke er konsistens i antall stemmsedler mellom stemmestyrenes urnetelling, valgstyrets manuelle foreløpige telling samt endeling maskinell telling.

De oppsummerer det slik: Summen av stemmestyrenes opptelling er 3.488 stemmesedler. Valgstyrets foreløpige opptelling viser 3.705 stemmesedler. Endelig maskinell opptelling gir 3.739 stemmesedler. Antall avkrysninger i manntallet er 3.729 (I følge kommunens representant er ikke antall kryss i manntallet oppdatert med fremmedstemmene).

Ikke kvittert

Videre skriver de tre partiene at de i møte med kommunens representant ble opplyst om at det ikke ble ført kvitteringslister for overlevering av valgmateriell som valgforskriften § 34a krever.

I et avsnitt tar partiene opp mandatkåringen i Sande, som viser at det er svært jevnt.

De forklarer at Bygdelisten har 13 stemmer tilgode på å miste et mandat. Senterpartiet har 20 stemmer tilgode på å miste et mandat. Krf mangler 9 stemmer på å vinne et mandat og Venstre mangler 20 stemmer på å vinne et mandat. Det vil si at selv mindre feil i stor grad vil påvirke valget.

Valgets gyldighet

– Basert på dette ønsker vi å prøve valgets gyldighet. Skulle valget finnes gyldig, håper vi dette medføre legitimitet til valget, slik at det ikke vil stilles spørsmål om dette i hele perioden, skriver Berg, Stang og Vogt i sin klage.

De stopper ikke med det: Vi er enige i at det kan synes som en sannsynlig forklaring at det har vært feil i oppdatering av protokollen og at det ikke har manglet stemmesedler på noe tidspunkt. Men dersom innbyggerne fortsatt skal ha tillit til valgsystemet, bør dette grundig gjennomgås av kommunaldepartementet. Valgets gyldighet er avgjørende for tilliten til det demokratiske systemet.

Valgstyret har konkludert med at den omfattende telleprosessen har fanget opp avvikene og de er derfor trygge på at det endelige resultatet er korrekt.