Teknisk sjef: – Ingen grunn til panikk

Kryllingene kan ha drukket E. coli-smittet vann siden tirsdag.