67 siktet i stor politaksjon mot ulovlige våpen

Av

67 personer er siktet og 2.361 våpen beslaglagt i en politiaksjon mot ulovlige våpen. Det er opprettet straffesaker mot flere ansatte i politiet og Forsvaret.

DEL

Sør-Øst politidistrikt har siden 2015 etterforsket og avdekket denne omsetningen, og har gjort beslag av et betydelig antall våpen som ikke er registrert i politiets våpenregistre.

Politiet orienterte om etterforskningen på en pressekonferanse i Tønsberg onsdag.

– Som et resultat av den omfattende etterforskningen er det tatt beslag i betydelige mengder våpen over store deler av Sør-Norge. Det er blant annet gjort større beslag hos personer som definerer seg som våpensamlere, sier Lena Reif, leder for Felles enhet for etterforskning og etterretning i Sørøst politidistrikt.

Politiaksjonen, som har fått navnet «Bonanza», har avdekket og beslaglagt 2.361 våpen. 61 personer skal være siktet i saken.

– Dårlige rutiner i både Forsvaret og politiet kan være en medvirkende årsak til omfanget av den ulvolige virksomheten. Flere av våpnene er underslått fra destruksjon i Forsvaret. Både i Forsvaret og politiet er det gjort tiltak for å påse at man har bedre kontroll på våpen, sier Skule Worpvik, seksjonsleder for spesiell etterforskning.

Politiet mener funnene gir grunn til bekymring når det gjelder registrering, destruering og plombering av våpen.

– Tilgangen til ulovlige våpen er stor, og det er bekymringsfullt med tanke på skadene disse våpnene kan utgjøre om de havner i feil hender. Dette har vært en målrettet satsning på tvers av flere politidistrikt ofr å ta bedre grep om våpenforvaltinngen i Norge, sier Worpvik.

Beslagene omfatter både hel- og halvautomatiske våpen, fremgår det av dommer Aftenposten har lest. Flere av sakene er alt avgjort ved rettskraftige dommer, mens noen av sakene fortsatt er under etterforskning.

Ifølge avisen utgjør også våpendeler en del av netthandelen, men politiet har gjennom beslag funnet mange funksjonsdyktige våpen.

dt.no kommer tilbake med mer!

Artikkeltags