– Det er skummelt fordi vi vet ikke om bilene kommer til å stoppe for oss eller ikke

Elevrådet ved Øren skole sendte brev til Drammen kommune og ba om flere fotgjengeroverganger langs skoleveien slik at de kan krysse veien trygt. Nå kommer det fotgjengerovergang i én av veiene.