-Åh, det er så mange gode mennesker rundt meg i samfunnet. Dette ser jeg på som en meget stor ære. Tusen takk til alle sammen, sier Gharahkhani.
En klump eller to svelges unna, og en tåre eller tre blunkes vekk.
Overrekkelsen og hederen ble delt ut i Buskerud Innvandrerråds lokaler, på Bijan sin egen arbeidsplass, nå rett før nyttår.
-Jeg måtte vekke kona den dagen jeg så at jeg var en av kandidatene. Det å være nominert var i seg selv veldig stort. Nå har jeg og vi kommet langt i arbeidet, når jeg som innvandrer blir regnet med slik, sa jeg da. Når jeg attpåtil vinner, føles det både uvirkelig og utrolig bra, fortsetter Gharahkhani rørt.

VÅKNET. Et strevsomt år er over. Et brobygger-år med solid fremgang og mange positive hendelser på de områder han selv tror så enormt på. Som arbeidet med å forene Den norske kirkes aktiviteter med Buskerud Innvandrerråds ideer. En felles markering av idd og jul mellom muslimer og kristne på Fjell 7. januar regnes som en stor seier og en viktig dag.
Men året har også vært vanskelig. Drapstrusler, provokasjoner og politianmeldelse har ført til tunge stunder. For Bijan selv, men kanskje aller mest for hans nære familie.
-Jeg har ikke lyst til å prate om dette. Men det har ført til noe positivt. Folk har fått opp øynene og våknet. Det er kommet svært mange støtteerklæringer. Både på den tiden, og nå inn mot jul, fortsetter Gharahkhani, som kom til Norge fra Iran for nesten 20 år siden.
-Om jeg er nordmann eller iraner? Begge deler. Jeg er glad i begge landene, og har tatt med meg det beste fra begge kulturene, sier han.

POPULÆR. Det er liten tvil om at de uverdige hendelsene de siste par månedene har ført til stor støtte for politikeren og lederen i Buskerud Innvandrerråd.
-Det er nesten umulig for meg å gå gjennom sentrum av Hokksund. Har jeg dårlig tid, må jeg kjøre bil helt fram til dit jeg skal. Folk vil prate, både kjente og ukjente. Det er så koselig. Jeg føler meg så tatt vare på. Samfunnet er varmt. Det er menneskene også, konkluderer han.
Eldre kvinner er kommet med kake og beklaget på vegne av det norske folk. Andre har møtt fram med blomster. Kjente og ukjente har grått. Og Bijan har grått med dem.
-Men jeg velger å se alt positivt. Alt har ført til noe godt. Nå har vi kommet lenger i arbeidet vårt. Dette beviser ikke minst denne flotte utmerkelsen, sier han.

SLIK ER HAN. -Vi jobber ikke lenger med integrering. Det ordet bør strykes. Det dreier seg om inkludering. Og det for alle, både innvandrere, eldre, ungdom og hvem det måtte være. Det handler om å skape et godt samfunn for alle, sier Gharahkhani.
Selv har han feiret jul med både nordmenn og iranere. Romjulsdagene har han brukt på jobb.
-Det kan jo være at noen trenger hjelp, sier han. Og du må huske å sende en stor takk til alle dem som har støttet og hjulpet meg. Godt nyttår, jeg er glad i dere alle, avslutter han.
Slik er han bare, Årets Navn, med god margin, kåret av dere lesere.