Fylle- og råkjørerne har oftere en belastet fortid

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

En stor andel av råkjørere og rusførere har en langt mer belastet fortid enn resten av befolkningen, konkluderer Utrykningspolitiet. Annonse

DEL

STAVERN: Det går fram av en analyse Utrykningspolitiet (UP) har gjort av anmeldte råkjørere og ruskjørere på landsbasis.

I undersøkelsen har de kontrollert hvor stor andel av personer anmeldt for råkjøring eller kjøring i rus, som også har tidligere lovbrudd på samvittigheten.

LES OGSÅ: Mange fartsbøter overrasker UP

Råkjørerne

En undersøkelse av fartsovertredere viste at av de totalt 8.005 personene som ble anmeldt for fartsovertredelse i 2010, står de registrert som mistenkt, siktet eller domfelt for hele 57.848 andre straffbare forhold i straffesaksregisteret (STRASAK).

Det ble også undersøkt hvor mange lovbrudd, og hva slags type lovbrudd de anmeldte råkjørerne hadde begått tidligere.

For de anmeldte fartsovertrederne, var 58 prosent av førerne registrert med ett eller flere lovbrudd i straffesaksregisteret.

Trafikklovbrudd og vinningskriminalitet, det vil si tyveri, ran, bedrageri, smugling, heleri, underslag og skattesvik, utgjorde den største andelen. Om lag en tredel var andre trafikkforhold, en tredel vinnings- og økonomiforhold, en sjettedel narkotikaforhold og en tidel vold.

LES OGSÅ: Digital overvåking av fartssyndere

Disse er UP ute etter:

Det er kun de alvorligste fartsepisodene som blir anmeldt, og dette utvalget utgjør derfor kun en liten del av det totale antallet råkjørere.

– Det er ikke folk som prøver å gjøre så godt de kan, men som av ulike grunner kommer noen kilometer over fartsgrensen vi er ute etter. Vi er ute etter de som bevisst bryter fartsgrensene til fare for seg selv og andre, sier distriktsleder Tor Egil Syvertsen i Vestfold og Telemark UP.

Lovbrudd som er blitt avgjort på stedet med bot eller gebyr, er ikke med i straffesaksregisteret og dermed heller ikke i disse tallene.

For én av fem av de 8005 anmeldte sjåførene var ikke hastighetsovertredelsen i 2010 et engangstilfelle.

Rapporten viste også at 91 prosent av råkjørerne var menn. Den største aldersgruppen er mellom 18 og 45 år, mens den største aldersgruppen blant både kvinner og menn er 18–25 år.

LES OGSÅ: Trygg kjøring under «Aksjon skolevei»

Rusede sjåfører

Undersøkelsen av personene anmeldt for ruspåvirket kjøring er hentet fra 2009 og utgjorde 7.511 personer. 82 prosent av disse sto da registrert med 176.293 andre lovbrudd i straffesaksregistret, hvorav cirka en tredel var vinnings- og økonomiforhold, en fjerdedel narkotikaforhold og en fjerdedel trafikkforhold.

Gruppen av personer anmeldt for ruspåvirket kjøring domineres av unge menn, i likhet med råkjørerne. Andelen av menn er på hele 87 prosent.

Rundt halvparten av rusførerne er anmeldt for mer enn 5 andre forhold, og rundt 20 prosent har flere enn 30 anmeldte forhold.

LES OGSÅ: Farlig kjøring på Svelvikveien

 Trafikksikkerhetsarbeid viktig 

«(...) en stor andel av henholdsvis fartsovertrederne og rusførerne har en langt mer belastet fortid sammenlignet med befolkningen for øvrig. Det tyder på at det er en sammenheng mellom lav terskel for overtredelser i trafikken og overtredelser av andre lover og regler ellers i samfunnet» står det i UPs rapport.

UP konkluderer med at trafikksikkerhetsarbeid og kriminalitetsforebygging derfor er sterkt knyttet sammen.

– Vi gjør langt mer enn å ta de som kjører for fort. Vi klarer å ha to tanker i hodet på en gang og tar også blant annet narkotikatransportører og mobile vinningskriminelle, sier Syvertsen.

Han viser til at UP i Vestfold og Telemark i fjor tok beslag i 14 kjøretøy, flere våpen, narkotika, og smuglergods. Det ble også beslaglagt 625.000 kroner i kontanter som stammet fra straffbare handlinger.

– UP i mitt distrikt pågrep i fjor 273 personer for straffbare forhold som gjaldt helt andre ting enn trafikk, sier Syvertsen.

LES OGSÅ: Flere siktet etter kjøring i rus

LES FLERE NYHETER FRA SANDE

Artikkeltags