Satser på eneboliger og rekkehus på Klokkarstua

– Vi så mulighetene her på Klokkarstua, og bedre utsikt og beliggenhet finnes ikke, sier en begeistret Helge Løkeland. Han er arkitekten bak det nye boligprosjektet Brinken på Klokkarstua.