Nå er sykehuset forvandlet til boliger

Nye leiligheter blir som regel solgt lenge før prosjektet er ferdig. Sånn er det ikke her.