- Det er et faktum at barnevernet bruker for mye penger. Det er også et faktum at barnevernet i Drammen ikke klarer å utføre alle de oppgaver det skal. Alt peker etter min mening i samme retning: Ressursmangel, sier avgått leder for Senter for oppvekst, Are Antonsen til Drammens Tidende.
Han tok i forrige uke sin hatt og gikk i protest over de knappe ressurser han mener barnevernet får til å utføre lovpålagte oppgaver.
Kommunaldirektør Kari Høyer ser ikke bort fra at barnevernet har for små budsjetter. Men først og fremst ønsker hun bedre kontroll med de penger barnevernet allerede er tildelt.
- Jeg ser ikke bort fra at vi faktisk har en jobb å gjøre med budsjettrammene innen barnevernet, men først må vi få kontroll og styringsredskaper på plass i forhold til de pengene vi allerede bruker, sier Høyer.

STORE UTFORDRING. Drammen har storbyutfordringer som gjør at antall brukere innen barnevernet er høyere enn i sammenlignbare kommuner. Allikevel bruker Drammen langt mindre penger på barnevern enn disse kommunene.
Drammen bruker litt over 77 000 kroner pr. barn i barnevernet. Sammenlignbare kommuner bruker nesten 10 000 kroner mer pr. barn. Byer med de samme storbyutfordringene som Drammen bruker hele 30 000 kroner mer - pr. barn. Drammen bruker minst penger av de største byene, selv etter at årlige merforbruk er regnet med.
Kari Høyer vedgår at Drammen over tid bruker lite penger sammenlignet med andre, til tross for en høyere andel brukere.
- Vi har en høy andel brukere i forhold til sammenlignbare kommuner, men bruker ikke like mye penger. Slik har det vært en stund, sier hun
Om kort tid legger kommunen fram en ny rapport om fosterhjem. Her er det ventet kritikk.
- Etter at vi fikk mulkt av fylkesmannen for ikke overholde fristene i barnevernsloven, var det fristene som fikk hovedfokus. Dermed fikk vi en smell i forhold til fosterhjemsarbeidet. Fra mitt ståsted går ikke antall brukere og penger i hop. Antall personer er for få, og ressursene til å iverksette tiltak for små, sier Antonsen.
- Fylkesmannens hovedinntrykk ved systemrevisjonen var at barneverntjenesten i Drammen kommune er hardt presset, med store arbeidsbelastninger og høyt sykefravær. Den pressede situasjonen har over tid ført til at opplæring og forvaltningsmessige oppgaver er nedprioritert, skriver fylkesmannen.

. Senter for oppvekst i Drammen har over lang tid blitt skviset mellom rådmannen og politikernes krav til stramme budsjettrammer, og fylkesmannens kritikk over at barnevernet ikke gjør jobben godt nok.
- Etter vår vurdering har virksomhetsleders (oppvekstsjef Are Antonsen, red.anm.) oversikt over ressursbruk og utgiftsutvikling ikke vært tilstrekkelig. Selv om forholdene i 2004 var spesielle, mener vi at virksomhetsleder må bære hovedansvaret for at økonomien kom ut av kontroll, skriver daglig leder Rolleiv Lilleheie ved Buskerud Kommunerevisjon.
I 2004 brukte Senter for oppvekst 14 millioner kroner mer enn budsjettert. Overforbruket har administrasjonen jobbet hardt for å få Antonsen til å få kontroll over - uten hell.
For Antonsen har på sin side møtt også andre krav; fra fylkesmannen. Og det er ikke småtteri fylkesmannen konkluderer med under siste systemrevisjon:
- Fylkesmannen fastslår at situasjonen er meget bekymringsfull; rettssikkerheten til publikum er truet, og mengden av opprydningsoppgaver på grunn av at man har tydd til kriseløsninger, er i ferd med å vokse seg så stor at dette alene vil kreve ressursinnsats over lang tid.
Rapporten er utarbeidet mot slutten av 2003. Kort tid etter ble barnevernet omorganisert i Senter for oppvekst. Ressurstilgangen ble samlet den samme i 2003 som i 2004.
ESPEN SANDLI
espen.sandli@dt.no

Fra mitt ståsted går ikke antall brukere og penger i hop.

Are Antonsen, tidl. oppvekstsjef

Jeg ser ikke bort fra at vi faktisk har en jobb å gjøre med budsjettrammene innen barnevernet.

Kommunaldirektør Kari Høyer