BUSKERUD: Hvis du opplever trøbbel med din dekning der du bor eller ferdes - meld det inn i kartet.

Radiolyttere kan fortsatt høre på de kommersielle radiokanalene, som P4 og Radio Norge, fram til 16. juni. Og 189 lokalradiokanaler fram til 2022.

Men skal du høre på NRK må du altså ha en DAB-radio, TV eller internett for å høre rikskringkastingens radiosendinger.

Fortsatt negative

I en ny undersøkelse svarer 55 prosent av de spurte at de er negative til innføringen av DAB-radio i Norge. Én av tre har ennå ikke skaffet seg en slik radio.

Undersøkelsen er gjort i februar. Bare 31 prosent av de spurte stiller seg positive til innføringen av digital radio.

– Det er vanskelig å få stor entusiasme for en omlegging som folk ikke oppfatter som et stort fremskritt. DAB betyr nok mer for dem som sender radio enn de som mottar radio, tror professor Frank Aarebrot. Han er faglig ansvarlig for undersøkelsen som er utført av Respons Analyse for Nordiske Mediedager.

Meningen er at hele FM-båndet i løpet av året slukkes for landsdekkende radiostasjoner, mens flere lokale nærradiostasjoner skal fortsette å sende på FM-båndet, i første omgang ut 2021.

Undersøkelsen, som er en del av den årlige Medieundersøkelsen, viser også at det ikke er de eldre som nødvendigvis er mest negative til innføringen av ny radioteknologi, hele 51 prosent av de spurte under 31 år er negative til DAB-radio.

Mangler DAB

Hele 37 prosent av de spurte sier at de ikke har skaffet seg DAB-radio ennå. Det tilsvarer nærmere 867.000 husstander. 32 prosent av de spurte svarer at de har én DAB-radio, mens 30 prosent har flere.

En undersøkelse som Kantar TNS utførte for Digitalradio Norge tidligere i måneden, viste at radiolyttingen i Nordland gikk ned fra 74 prosent til 64 prosent etter at riksradioene slukket sine FM-sendere i fylket i januar, skriver Radionytt.

Samtidig er det, ifølge denne undersøkelsen, 2,1 millioner nordmenn som hver uke lytter til kanaler som kun eksisterer på DAB. DAB-kanalen NRK P1+ er for eksempel i dag Norges sjette største kanal.

Sjekk dette

Får du ikke inn DAB til tross for at kartet forteller deg at du skal ha dekning? Her er de mest utbredte årsakene til manglende mottak av DAB signaler og hva du kan gjøre med det:


Sjekk antennen! 
Spesielt viktig i bil. Antenner skal monteres loddrett og jordes dersom det kreves. Trådantenner gir dårligere mottak, spesielt om de ikke festes i et vindu. 

Gjør kanalsøk 
Mange får inn DAB-sendere fra flere regioner. Dette gjelder spesielt dersom du bor nær en regionsgrense. Pass på å koble deg til din region for best dekning. Områder i Hedmark/Oppland vil for eksempel kunne ta inn svake signaler fra NRKs nett i Telemark/Vestfold/Buskerud eller Akershus/Oslo/Østfold og vice versa. 

Skru på kanalfølging 
Uten denne funksjonen mister du kanaler når du kjører mellom regioner. Stasjoner kan ha ulikfrekvens i ulike regioner, akkurat som på fm. Ofte betegnet som «kanalforfølgelse», «Service following», «Alternativ frekvens" eller "DAB to DAB" 

DAB i tunneler 
Dekningen i tunneler er ikke ferdig utbygd i regioner hvor fm-nettet ikke er slukket. Tunneler som har hatt fm skal også få dab. Se når tuneller der du ferdes får DAB på radio.no/dekning 

Velg godt utstyr 
Kjøper du dårligere utstyr enn du hadde med fm vil kvaliteten nødvendigvis bli dårligere med dab. 

Ulik dekning 
De kommersielle kanalene (P4, Radio Norge, osv) har ikke like god dekning som NRK. Kanalene er selv ansvarlige for å bygge ut dekningen. 

Meld feil og få hjelp med mottaket 
Digitalradio Norge hjelper radiolytterne med overgangen til digital radio. Meld fra på radio.no om du om du har dekningsproblemer. I de fleste tilfeller får man råd og hjelp som gir DAB-mottak. 

Kilde: radio.no