Handlingsprogrammet til Jernbanedirektoratet legger opp til byggestart på nye Drammen stasjon med dobbeltspor til Gulskogen og Kobbervikdalen i 2019.

Dette åpner for halvtimesfrekvens mot Vestfold, større kapasitet på Drammen stasjon med flere spor og bedre tilgjengelighet, samt etter hvert også to tog i timen mot Hokksund. Opprinnelig skulle arbeidene med Drammen stasjon, linjene gjennom Nybyen, tunnel i Strømsåsen og nye spor i Kobbervikdalen være ferdig i 2024. Nå heter det at dette skal stå ferdig i 2025, altså ett år forsinket.

Buskerud har stor godstrafikk både på Bergensbanen og Sørlandsbanen. Utbyggingen av jernbanen gjennom Drammen med flere spor og økt kapasitet er viktig også for godstogene.

I tillegg til den omfattende ombyggingen av Drammen stasjon skal også Gulskogen og Mjøndalen stasjoner bygges om for bedre tilgjengelighet og funksjonalitet. På Gulskogen skal det bygges ny undergang under sporene, noe som også gir direkte adkomst til et stort kjøpesenter rett ved.

Det skal også bygges et hensettings- og vendeanlegg ved Gulskogen for å kunne opprettholde frekvensen i togtrafikken mens Drammen stasjon bygges om og senere å frigjøre arealer i Drammen sentrum. Mjøndalen stasjon skal bygges om med undergang under sporene og skal bli en moderne stasjon med tre togspor til plattform.

Planer om nytt sykehus ved Brakerøya stasjon vil føre til modernisering og oppgradering av denne, heter det i handlingsprogrammet.

Intercity-utbyggingen til flere sentrale byer på Østlandet utsettes imidlertid med flere år. Jernbanedirektoratet sender nå et forslag ut på høring hvor de går inn for å utsettelse.

Direktoratet følger dermed anbefalingen til Bane Nor, skriver VG.

Hvis forslaget går gjennom, blir det ikke dobbeltspor og kortere reisetid til Tønsberg, Fredrikstad, Hamar og Hønefoss til 2024.

Forslaget skal ut på høring før regjeringen skal ta en avgjørelse.