Gå til sidens hovedinnhold

-Dette er private utgifter

Artikkelen er over 14 år gammel

Yousuf Gilani inngikk forlik i en ærekrenkelsessak. Drammen Innvandrerråd tok regningen.

I går skrev Drammens Tidende at Drammen Innvandrerråd ikke har fått godkjent regnskapene for 2005 og 2006 på grunn av feil og rot.
Fylkeskommunen godtar blant annet ikke at innvandrerrådet i 2005 betalte en advokatregning på 15000 med offentlige tilskuddsmidler.
Advokatregningen fra firmaet Blehr & Co DA ble sendt innvandrerrådet etter at daværende leder Yousuf Gilani hadde inngått forlik med lederen av Det tyrkiske Trossamfunn, Ismail Aricigil.

FORLIK. Høsten 2005 stormet det rundt Gilani etter at han som innvandrerrådsleder hadde hjulpet Frp med å nå innvandrere i valgkampen.
Lederne for flere muslimske foreninger, deriblant Ismail Aricigil, uttalte seg kritisk mot Gilani i Drammens Tidende. Gilani svarte med å kritisere Ismail Aricigil for måten han drev trossamfunnet på. Dermed så Ismail Aricigil rødt, og gikk til søksmål mot Gilani for ærekrenkelser. Partene inngikk senere forlik som er unntatt offentlighet. Drammens Tidende inngikk også forlik med Ismail Aricigil for å ha publisert Gilanis uttalelse.

FEIL BRUK. Advokaten som førte saken for Yousuf Gilani sier regningen ble sendt Drammen innvandrerråd fordi han oppfattet at Gilani var saksøkt for uttalelser han kom med i kraft av å være leder av innvandrerrådet.
-Det var naturlig at innvandrerrådet tok regningen, mener advokaten.
Men det er ikke fylkeskultursjef Åse Klundelien enig i.
-Dette er private utgifter, sier hun.
-Gilani var saksøkt for uttalelser han kom med som leder av innvandrerrådet. Er det ikke naturlig at Drammen innvandrerråd tar advokatregningen?
-Advokatregninger er noe man helt klart ikke skal bruke statlig tilskudd til å betale, svarer Klundelien bestemt.
Hun presiserer at det er klare regler for hva tilskuddet skal brukes til, og at dette er presisert i tilsagnsbrevet organisasjonen fikk.
-Midlene skal brukes innenfor flerkulturelt mangfold og integrering. Det har aldri vært en forutsetning at disse midlene skal dekke advokathonorar.

Kommentarer til denne saken