Gå til sidens hovedinnhold

Dette sa Breivik i retten

Artikkelen er over 10 år gammel

Dette er hva Anders Behring Breivik sa under framstillingen om forlengelse av varetektsfengslingen i Oslo tingrett mandag.

OSLO: Rettsmøtet i Oslo tinghus ble satt av dommer Torkjel Nesheim litt over klokka 11 mandag formiddag. Foruten terrorsiktede Anders Behring Breivik og hans lag av forsvarere med advokat Geir Lippestad i spissen, var politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby representant for politiet. Flere av bistandsadvokatene var også til stede.Dommeren forsøkte å spørre ut Breivik om han erkjente straffskyld først. Under følger dialogen mellom dommeren om Breivik:

Nesheim:
– Ja, takk for det. Da skal du framstå, Anders Behring Breivik. Kan du reise deg. Vi har dine personalia fra tidligere, så det tar vi ikke her nå. Jeg regner med at du er kjent med saken, hva siktelsen gjelder. Du har vært i tidligere fengslingsmøter. Du har tidligere erkjent de faktiske forhold knyttet til det siktelsen gjelder. Bombesprengning i regjeringskvartalet, og skyting på AUFs sommerleir på Utøya. Du har ikke erkjent straffskyld tidligere. Hva er situasjonen i dag, Behring Breivik? Er det fortsatt det samme?

Breivik:
– Når parter møtes, er det normalt at begge parter får lov til å presentere seg. Jeg har til nå ikke fått lov til det. Jeg skal gjøre det nå. Jeg er en militær kommandør i den norske motstandsbevegelsen og en ridderjustitiarius i Knights Templar Norge og Knights Templar Europa. Og når det gjelder din habilitet, så har jeg innvendinger mot den. For du har fått ditt mandat fra organisasjoner som støtter multikulturalismen i Norge. Multikulturalisme er en antinorsk hatideologi, som er designet for å dekonstruere den norske etniske gruppe. Og dekonstruere norsk etnisk gruppe, det er det samme som etnisk renskning.

Nesheim:
– Ja takk, Breivik, det tror jeg holder. For dette formålet. Det jeg stilte spørsmål til deg om, var om du erkjente straffskyld eller ikke. Da får du svare ja eller nei på det.

Breivik:
– Jeg erkjenner handlingene, men ikke straffskyld.

Nesheim:
– Mmmm. Det er greit. Da noterer vi det for rettsboken, at du ikke gjør det. Det er slik som du sikkert vet, at du ikke har noen plikt til å forklare deg her i dag. Ønsker du å forklare deg om forhold som er relevant for saken, for dette fengslingsmøtet?

Breivik:
– Ja, jeg ønsker det.
Nesheim:
– Ja. Da skal du få lov til å gjøre det. Det som er viktig nå, er at du prøver å konsentrere deg om å forklare ting som er relevant for dette fengslingsmøtet. Det som skal behandles i dag, som du er kjent med, gjennom politiets begjæring, er at politiet har begjært deg fortsatt fengslet i tolv uker til. I tillegg har de begjært brev, besøks- og medieforbud i tolv uker. Det retten er særlig interessert i å høre noe om, er hvordan du stiller deg til dette, og hvordan forholdene er i fengselet.

Breivik:
– Altså, jeg aksepterer ikke fengsling.

Nesheim:
– Du begjærer deg løslatt?

Breivik:
– Så er jeg en militært ... (oversnakkes av dommeren):

Nesheim:
– Jeg stilte et spørsmål, Breivik. Begjærer du deg løslatt?

Breivik:
– ... og jeg aksepterer ikke fengsling.

Nesheim:
– Du aksepterer ikke fengsling, du begjærer deg løslatt? Ja. Ønsker du å forklare noe mer rundt varetektsoppholdet, og forholdene i fengselet?

Breivik:
– Jeg har egentlig ikke så mange ytterligere kommentarer til det jeg allerede har formulert. Det jeg sa tidligere, var at hvis man først skal bruke en torturmetode, er det bedre å bruke en som er rettet inn mot informasjonsinnhenting. Og ... så jeg ser på det som en veldig irrasjonell form for tortur, da.

Nesheim:
– Altså det å sitte i varetektsfengsel?

Breivik:
– Jeg vil anbefale, Saudi-Arabia, de har en veldig god metode som de bruker mot Al-Qaida, som kombinerer det med informasjonsinnhenting. Ut over det har jeg ikke noen kommentar.

Nesheim:
– Du har ikke noen andre kommentarer. Det er greit. Da blir det anledning til å stille spørsmål til deg, Behring Breivik. Og da vil jeg først høre med aktoratet om de ønsker å stille noen spørsmål?

Hjort-Kraby:
– Ingen spørsmål, takk.

Nesheim:
– Er det noen spørsmål fra forsvaret?

Lippestad
– Ja, ett spørsmål. Du har jo sittet isolert lenge, Breivik. Kan du si noe om hvordan du opplever det å sitte isolert?

Breivik:
– Jeg har ikke store problemer med det. Det var en del problemer i begynnelsen, med tanke på å tilpasse seg fra en veldig aktiv livsstil, til en veldig passiv. Men for øyeblikket går det, det går helt greit.

Lippestad:
– Ingen flere spørsmål.

Nesheim:
– Da kan du sette deg, Breivik. Da fortsetter vi fengslingsmøtet videre. Og da er det slik at jeg ber aktor gi en kort begrunnelse for begjæringen. Og særlig ønsker jeg noe belyst fra aktor bevisforspillelsesfare-forholdet, og restriksjonene til siktede.
Mot slutten
Helt på slutten av møtet, før dommeren skal til å trekke seg tilbake, gjennomføres en drøfting om oppheving av det generelle referatforbudet i fengslingsmøtet. Da ber Breivik om ordet:
Breivik:
– Får jeg lov til å komme med en kommentar, før du opphever?

Nesheim:
– Nå skal jeg først ta referatforbudet, Behring Breivik, så kan du komme med en kommentar etterpå. Da opphever retten referatforbudet helt i medhold av Domstolloven 129 fjerde ledd. Det tas inn i rettsboken.
– Også skal Behring Breivik få ordet helt kort. Da må det være noe som er relevant for saken, Behring Breivik.

Breivik:
– Jeg forstår det slik at de fornærmede er til stede for første gang. Får jeg lov til å tale til dem?

Nesheim:
– Nei, det får du ikke nå.

Breivik:
– Nei vel.

Nesheim:
– Da er retten hevet. (©NTB)