Drammen: - Rådmannen har i dag gått nærmere inn i den konkrete saken. I dette tilfellet er det gjort en faglig vurdering som tilsier at pasienten best ivaretas i et sykehjem. Denne vurderingen er ikke fulgt opp med et vedtak om tildeling av plass, skriver helse- og sosialdirektør Eva Milde Grunwald i en pressemelding.

Kommunen beklager nå at dette har tatt så lang tid.

- Det er sterkt beklagelig at dette har tatt lang tid. Pasienten vil få tilbud om sykehjemsplass, eventuelt utenfor kommunen, om kort tid, heter det i pressemelding.

Informasjonssjef Dag Knutsen-Øy kan imidlertid ikke si når dette blir.

- Jeg kan ikke si om det blir i morgen eller på mandag, men hun skal få plass, og rådmannen har gitt klar beskjed om at dette skal vi få orden på med en gang, sier Knutsen-Øy til dt.no


Rådmannen vil også gå grundig gjennom rutinene for tildeling av sykehjemstjenester, for å sikre at det er samsvar mellom den faglige vurderingen som foretas og de vedtak som fattes.  

LES OGSÅ: Kommunen mener Eva får hjelpen hun trenger

LES OGSÅ: Færre sykehjemsplasser i Drammen

Saksbehandling i strid med loven

Fylkesmannen i Buskerud varsler at de vil opprette tilsynssak mot Drammen kommunen på bakgrunn av Drammens Tidendes oppslag.

- Vi kommer til å be om en redegjørelse fra kommunen, sier Wenche Jensen, seniorrådgiver hos Fylkesmannen.

Hun understreker at Fylkesmannen ikke kjenner denne konkrete saken utover det som har blitt kjent i media. Jensen mener likevel at Drammen kommunes saksbehandling er i strid med forvaltningsloven.

Skulle fått ordentlig svar

- Utgangspunktet når noen søker om en tjeneste, er at det skal fattes vedtak uten ugrunnet opphold. Det inenbærer at hvis man ikke har en veldig god grunn, skal man fatte vedtak, sier Jensen.

- I dette tilfellet kan jeg ikke se noen grunn til at kommunen ikke skal fatte vedtak. Og har man rett på sykehjemsplass, har også kommunen plikt til å tilby en plass.

Eva (86) har svart på hvitt at hun oppfyller kravene til langtidsplass på sykehjem. Likevel har hun ventet i flere måneder uten å få plass. Det foreløpige svaret kommunen har gitt, er ifølge Jensen like bindende som et vedtak.

Andre tilsynssak på to år

- Dette er ikke i overensstemmelse med loven, fastslår hun.

For to år siden opprettet også Fylkesmannen en tilsynssak mot Drammen kommune på bakgrunn av oppslag i Drammens Tidende. Da avslørte avisen den egentlige årsaken til at ventelisten for sykehjemsplass forsvant. Kommunen begynte nemlig å gi avslag til dem som tidligere ville havnet på venteliste.

- Vi hadde mange møter og mye brevveksling med Drammen kommunen. Tilsynssaken ble lukket da kommunen klarte å sannsynliggjøre at søkerne som ventet fikk forsvarlig helsehjelp, opplyser Jensen.

- Vi har ikke vært bekymret over situasjonen før vi  så dagens oppslag i Drammens Tidende. Hvorfor kommunen gjør det slik, vil vi ikke spekulere i.