Skal få folk i arbeid

Toril Lislien (51) er tilsatt som kommunalsjef for næring og arbeid i nye Drammen kommune. – Jeg tror at gjensidig tillit mellom kommune og næringsliv vil være avgjørende for å lykkes.