Statlige millioner til barnehagene

FLERE VOKSNE: Små barnehager får nå øremerket tilskudd fra staten fordi bemanningsnormen koster dem dyrt.

FLERE VOKSNE: Små barnehager får nå øremerket tilskudd fra staten fordi bemanningsnormen koster dem dyrt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Fem barnehager i Drammen får totalt 2,2 millioner fra staten for å dekke opp ekstrakostnader for å ha flere ansatte. Det betyr at kommunen kan bruke egne penger til noe annet.

DEL

DRAMMEN: Bemanningsnormen i barnehager ble innført fra august, og for noen av dem betyr det tunge kostnader som bekymret. Ekstrautgiftene skulle kompenseres fra statens side, men barnehagene ville få pengene først i 2020.

LES OGSÅ: Vil bla opp millioner for å redde private barnehager: – Dette er en kjempegladsak for oss

Drammen kommune tok grep, og vedtok å bruke penger for å dekke opp bemanningsnormen fra dag én.

Nå har Stortinget fulgt etter. I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget 100 millioner, øremerket tilskudd for å lette bemanningsnormen i små barnehager. Bevilgningen kom etter et forslag fra KrF.

LES OGSÅ: Blar opp penger til bemanningsnorm og vei

Nesten en halv million hver

I Drammen får disse barnehagene tilskudd:

Gulskogen barnehage Avdeling Rødgata          465 116
Helleristningen barnehage Bente Hennum          431 655
Åssiden Menighets barnehage          431 655
Baltazar barnehage          431 655
Amicus barnehage          431 655

 

Barnehagene ville altså fått kompensert bemanningsnormen fra Drammen kommune uansett.

At det kommer statlige øremerkede midler, betyr at kommunen kan bruke egne penger tiltenkt dette til andre ting.

– En skikkelig gladsak, konkluderer Fredrik A. Haaning, leder i Drammen Høyre og partiets ordførerkandidat ved valget neste høst.

– Regjeringen har strammet inn kravet til antall barnehagelærere og innført et minstekrav til bemanning i barnehagen. Dette er bra for barna, men kan være vanskelig for de minste barnehagene å få til. Derfor får de nå et ekstra tilskudd som skal gjøre det lettere å oppfylle kravene til bemanning, legger han til.

– Et løft for kvaliteten i barnehagene

Haaning viser til at nesten alle barn går i barnehage og at kvaliteten i barnehagen er viktig for at barna skal være trygge, leke og lære sosiale ferdigheter.

– Vi har innført en rammeplan som stiller store krav til hva barna skal få av pedagogisk tilbud og hvordan barnehagen skal følge opp hvert enkelt barn. Sammen med krav til antall barnehagelærere, bemanning og satsing på kompetanse, vil dette gi et løft for kvaliteten i barnehagene, sier Høyre-politikeren.

På landsbasis får 139 private barnehager og 86 kommunale barnehager tilskudd fra de øremerkede midlene Stortinget har bevilget.

Bemanningsnorm i barnehagene

Gjelder fra 1. august 2018:

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Innskjerpet pedaognorm i barnehagene fra 1. august 2018:

I barnehagen skal det være minst én pedagogisk leder per sju barn under tre år, og minst én pedagogisk leder per fjorten barn over tre år.

Artikkeltags