Avholder ikke terrorøvelser på skoler i drift: – Kan oppfattes skremmende

Elevers potensielle frykt gjør at politiet i Drammen ikke øver på terrorøvelser på skolene som er i drift. Tidligere leder for beredskapstroppen setter spørsmålstegn ved hvorvidt man på nytt bør vurdere en prosedyre fra 2014.