DRAMMEN: Ole Henrik Krat Bjørkholt er hovedtillitsvalgt for fastlegene i Drammen og fylkets hovedtillitsvalgte.

Han har mye på hjertet når Ap-politikerne Torgeir Micaelsen og Masud Gharahkhani tar plass i pasientstolene hans på Wernergården Legesenter.

Micaelsen er avtroppende stortingsrepresentant med fullt fokus på valgkampen, mens Gharahkhani jobber livet av seg for å komme inn på tinget, som tredjekandidat på Ap-listen i Buskerud.

LES OGSÅ: Ventetid hos fastlegen (meninger)

Lite familievennlig

Krat Bjørkholt forteller om stadig større arbeidspress, veldig lange arbeidsdager og stadig mer papirarbeid.

Legene har færre pasienter på listene sine, fordi antall oppgaver har økt. Skal de gjøre en god jobb og oppnå anstendig lønn er ikke arbeidsukene av det familievennlige slaget, ifølge Krat Bjørkholt.

Arbeidsdagen er på ingen måte slutt når siste pasient for dagen går ut døren på legesenteret. Da venter mange timer med papirarbeid, og ofte må helger tas i bruk for å komme à jour.

Bekymret for rekrutteringen

Arbeidsforholdene til fastlegene gjør at unge leger skygger unna. De vil heller være sykehusleger, med fast ansettelse og ordnet arbeidstid.

Det er ikke attraktivt å bli fastlege, og rekrutteringsproblemene bekymrer fastlegenes tillitsvalgte.

Og ifølge Ole Henrik Krat Bjørkholt er det ikke bare i distriktene man sliter med å rekruttere fastleger. Også i sentrale strøk sliter man mange steder med å fylle opp hjemlene med kvalifiserte leger.

Torgeir Micaelsen er også bekymret.

– Fastlegeordningen er en av de viktigste jobbene i helsevesenet i Norge, og en av ordningene som befolkningen er mest fornøyd med. Nå vakler ordningen under presset av økende arbeidsmengde og mange pasienter. Det må vi gjøre noe med. Arbeiderpartiet vil redde fastlegeordningen før det er for sent, sier Micaelsen.

Det burde vært rød løper for unge leger inn på fastlegekontorene, sier han litt spøkefullt, men med alvor i bunnen.

Tiltakslisten

Dette vil Ap gjøre:

  • Tilsette flere fastleger for å avlaste arbeidsmengden Ha full gjennomgang av alle oppgaver med tanke på å ta bort mye byråkrati. Papirarbeidet skal reduseres. Et par eksempler på tiltak som skal redusere papirarbeidet: Mer fleksibel praktisering av fraværsgrensen og mindre legeoppgaver i forbindelse med forsikringssaker.
  • Praksisdelen av legeutdanningsløpet skal justeres, slik at legestudenter har mer kontakt med fastleger og kommunehelsetjenesten, som skal få betalt for det, slik sykehus har i dag.
  • Forhandle med legeforeningen om finansieringsordningen for fastleger.
  • Utdanningsstillinger/fast ansettelse i kommuner for unge leger som ikke vil ta risikoen med å drive egen fastlegevirksomhet.
  • Øke tilgjengelighet for ungdom ved å gi gratis fastlege opp til 18 år (grensen er 16 år i dag).

LES OGSÅ: Fraværsgrensen fungerer! (meninger)

Saken fortsetter under bildet

 

Kritisk til fraværsgrensen

Torgeir Micaelsen vil snakke om fraværsgrensen i videregående skole, som Arbeiderpartiet er imot.

Den skaper mye merarbeid for fastlegene, bekrefter Krat Bjørkholt, som tilhører samme parti som Micaelsen.

Både Krat Bjørkholt og fastlegekollega Giske Hauge Kristensen er kritiske til fraværsgrensen og konsekvensene av den.

Ungdom må gå til legen selv om de egentlig ikke trenger det. Ofte er det foreldre som ringer.

Halsonde eller forkjølelse – typiske plager som går over av seg selv etter tre dager, men som legen må bruke tid på når elevene kommer for å få bekreftelsen de trenger.

– Vi driver med overdiagnostisering, mener Hauge Kristensen.

Krat Bjørholt frykter også at unge mennesker blir lært opp til å fly til legen for alt mulig småtteri, slik fraværsregelen praktiseres i dag.

Han vil gjerne ha ungdom som pasienter, men for reelle plager. Ikke minst ungdom som sliter psykisk vil han gjerne ha mulighet til å hjelpe som fastlege.

201 kroner koster det ungdom over 16 år å gå til legen. Det er mye penger for mange. Og det er ikke alle plager en ungdom vil dele med foreldrene, ved å be om penger til legebesøk.

Arbeiderpartiet vil heve grensen for gratis fastlege fra 16 til 18 år.

Det er snakk om småpenger i den store sammenhengen, noen titalls millioner for hvert av årskullene, ifølge Micaelsen.

LES OGSÅ: Nå er klasserommet fullt – men elevene er kritiske

Delvis enig med Ap

Stortingsrepresentant Morten Wold (Frp) er ikke uenig i at man bør se på fastlegeordningen.

– Det kan nok være behov for å gjøre noen endringer, ja. Vi må se på hvordan ordningen organiseres, sier Wold.

Han er opptatt av kommunenes ansvar for å rekruttere fastleger, og mener man må ha en ordning hvor mest mulig av legenes tid går til å behandle pasienter, og ikke sekretærarbeid som andre like gjerne kan gjøre.

Wold mener også man bør åpne for at fastleger har åpent på kveldstid, for å avlaste legevaktene. Kveldsåpne legekontorer vil i så fall bety noe høyere egenandel, påpeker Wold.

Ørmen Johnsen: – Står ikke i fare

Kristin Ørmen Johnsen (H), kollega med Wold i Stortingets helse- og omsorgskomité, mener ikke fastlegeordningen står i fare. Men noen steder, spesielt i Nord-Norge, er det problemer med rekrutteringen.

Og hun er enig med Ap i at det er behov for å redusere rapporteringsmengde og papirarbeid ellers.

– Mindre byråkrati, sier Høyre-representanten.

Ørmen Johnsen peker på at kravet om at fastleger også har en spesialitet, er spesialister på sitt felt, er en oppgradering av fastlegefunksjonen.

Hun har også stor tro på ordningen med primærhelseteam som regjeringen innfører, slik at fastleger ikke blir stående alene.

Men at det skal være spesielt familiefiendtlig å være fastlege vil ikke Ørmen Johnsen være med på.

– Det kommer an på hva man setter det opp mot. Jeg vil jo tro at det ikke er så veldig familievennlig å jobbe turnus på et sykehus, heller, sier hun.