Gode på metallgjenvinning - kan bli enda bedre

Havner majonestuben fort i restavfallet? Selv om folk i Buskerud er flinkere enn landsgjennomsnittet på levering av metallemballasje til gjenvinning, kan vi bli enda litt bedre.