Derfor ligger denne båten under bybrua

En båt har vært observert ved bybrua i flere dager. Grunnen er grunnen.